Suomen vaalitutkimusportaali
FI | SV | EN
Etusivu » Demokratiaindikaattorit » Yhdistykset toimialoittain 1990-luvulla

Yhdistykset toimialoittain 1990-luvulla

Kymmenvuotiskaudella 1995–2004 maassamme perustettiin yhteensä 27 490 yhdistystä. Tämä merkitsee, että uusia yhdistyksiä rekisteröitiin vuosittain 2 750.

Yhdistysrekisterin perustamisvuodesta 1919 lähtien yhdistyksiä on perustettu keskimäärin 1 420 yksikön vuosivauhdilla. Vahvin yhdistysten perustamisbuumi osuu 1990-luvun loppupuolelle.

Toimivien yhdistysten määrien laskemista tai edes arvioimista eniten vaikeuttava tekijä on, ettei toimintansa lopettaneiden yhdistysten lukumääriä tunneta. Tämän vuoksi arviot yhdistysten määristä ovat vaihdelleet paljon. Nykyinen määrä liikkunee 60 000–80 000 yhdistyksen välillä.

Kuvio

Lataa Excel   Lataa PDF

Lähde: Suomen demokratiaindikaattorit (2006) s. 99, kuvio 6.2. Kuvion lähdeaineisto: Siisiäinen, Martti (2002): Yhdistyslaitos vuosituhannen vaihteessa. Teoksessa Ruuskanen, Petri (toim.), Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi. Näkökulmia sosiaali- ja terveysaloille. Jyväskylä: PS-kustannus.


Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto & Suomen vaalitutkimuskonsortioMuokattu 2010-08-11