Suomen vaalitutkimusportaali
FI | SV | EN
Etusivu » Demokratiaindikaattorit » Kansalaisosallistuminen Suomessa 2011

Kansalaisosallistuminen Suomessa 2011

Perinteisen poliittisen osallistumisen rinnalla suomalaiset pyrkivät vaikuttamaan yhteiskunnan toimintaan erityisesti ostopäätöksin, vetoomuksin ja osallistumalla järjestöjen toimintaan. Seuraavaksi suosituimpia, kansalaisosallistumisen ja piiriin kuuluvia vaikuttamistapoja ovat yleisönosastokirjoitukset ja suorat kontaktit poliitikkoihin.

Noin joka viides suomalaisaikuinen on voisi myös harkita osallistumista laittomiin vaikuttamiskeinoihin. Valmius kansalaistottelemattomuuteen on yleisintä. Vuoden 2011 kansallisen vaalitutkimuksen vastaajista kaksi prosenttia oli harjoittanut kansalaistottelemattomuutta viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana ja 18 prosenttia sanoin mahdollisesti tarttuvansa tähän vaikuttamistapaan.Väkivaltaiseen poliittiseen vaikuttamiseen suomalaisilla on nollatoleranssi.

Poliittinen osallistuminen ja osallistumisvalmiudet Suomessa 2011 (%; n=1260-1294)
  Olen tehnyt viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana En ole tehnyt, mutta saattaisin tehdä En tekisi missään tapauksessa YHT
Tehdä omia ostopäätöksiäni siten, että voisin kulutustavoillani edistää luonnon suojelua 63 31 7 100
Kirjoittaa nimenne vetoomuksiin tai nimenkeräyksiin 47 41 12 100
Osallistua muun järjestön toimintaan 41 42 12 100
Tehdä omia ostopäätöksiäni siten, että voisin kuluttajana vaikuttaa yhteiskunnallisiin tai poliittisiin asioihin 39 45 16 100
 
Ottaa yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin jossakin tärkeässä asiassa 22 58 20 100
Osallistua boikottiin, maksu- tai ostolakkoon 18 50 32 100
Kirjoittaa yleisönosastoon 16 55 29 100
Osallistua poliittisen puolueen toimintaan 11 42 47 100
 
Osallistua rauhanomaisiin mielenosoituksiin 8 44 48 100
Osoittaa kansalaistottelemattomuutta osallistumalla väkivallattomaan laittomaan toimintaan 2 18 80 100
Osallistua sellaisiin mielenosoituksiin, joissa aiemmin on ilmennyt väkivaltaa 0 6 93 100
Käyttää väkivaltaa poliittisten päämäärien saavuttamiseksi - 2 98 100

Kuvaaja

Kuvaaja

Lataa PDF

Lähde:: FSD2653 Eduskuntavaalitutkimus 2011.


Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto & Suomen vaalitutkimuskonsortioMuokattu 2011-11-16