Demo nyheter2

Suhtautuminen puolueiden vaalilupauksiin 2019 ja 2023

2023:14 Suhtautuminen puolueiden vaalilupauksiin 2019 ja 2023 | Lataa PDF Vaalilupauksista ilmenee, millaisille uudistuksille puolueet hakevat valtuutusta äänestäjiltä. Tämä tekee vaalilupauksista oleellisen osan edustuksellista demokratiaa. Seuraavassa tarkastellaan suomalaisten suhtautumista puolueiden vaalilupauksiin kahdella tasolla. Ensimmäinen taso on vaalilupausten yleinen luotettavuus. Se on yhteydessä puoluejärjestelmään kohdistuvaan luottamukseen ja käsityksiin siitä, miten poliittinen järjestelmä huomioi kansalaisten näkemykset. Toisella…

Äänestäjien liikkuvuus vuosien 2019 ja 2023 eduskuntavaalien välillä

2023:7 Äänestäjien liikkuvuus vuosien 2019 ja 2023 eduskuntavaalien välillä | Lataa PDF Äänestäjien liikkuvuuden kasvu Merkittävä osa äänestäjistä liikkuu eri puolueiden välillä vaalista toiseen tai vaihtelee äänestämisen sekä kotisohvalla pysymisen välillä. Viimeisten seitsemän vuosikymmenen aikana äänestäjien kasvava liikkuvuus useimmissa vakiintuneissa demokratioissa on saanut suurta huomiota vaali- ja äänestystutkimuksessa (Borg, 2012; Crewe & Denver, 1985; Dalton…

Suomalainen äänestäjä 2003–2023

2023-13 Suomalainen äänestäjä 2003–2023 | Lataa PDF Vaalitutkimuskonsortiosta Tässä julkaisussa esitetyt tulokset pohjautuvat Suomen kansallisen vaalitutkimuskonsortion (FNES) Eduskuntavaalitutkimus-aineistoihin. Vuonna 2002 Tampereen yliopiston, Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin valtiotieteilijät perustivat vaalitutkimuskonsortion, jonka tehtävänä on ollut varmistaa, että vaalitutkimusta tehdään Suomessa systemaattisesti ja yhtenevästi yli vaalien. Oikeusministeriö on toiminut konsortion rahoittajana vuodesta 2011. Vaalitutkimuskonsortio on toteuttanut tutkimuksia…