Suomen vaalitutkimusportaali
FI | SV | EN
Etusivu » Demokratiaindikaattorit » Äänestysaktiivisuus vuoden 2015 eduskuntavaaleissa sukupuolen, iän ja koulutusasteen mukaan

Äänestysaktiivisuus vuoden 2015 eduskuntavaaleissa sukupuolen, iän ja koulutusasteen mukaan

Sähköinen äänioikeusrekisteri tarjosi vuoden 2015 eduskuntavaaleissa tiedot äänestämässä käynnistä tai äänestämättä jättämisestä yli miljoonan Suomessa asuvan Suomen kansalaisen osalta. Ryhmä edustaa varsin hyvin kaikkia kotimaan äänioikeutettuja koko maan äänestysaktiivisuuden arvioinnin kannalta. Tilastokeskus yhdisti kansallista vaalitutkimusta varten aineistoon äänioikeutettujen taustatietoja, ja luovutti aineiston tutkijaryhmälle sellaisessa muodossa, josta ei voi tunnistaa yksittäisiä henkilöitä.

Äänestysaktiivisuus vaihtelee Suomessa merkittävästi sekä äänioikeutettujen koulutusasteen että heidän ikänsä mukaan. Vaaliuurnilla käyvät todennäköisimmin korkeimmin koulutetut keski-ikäiset. Heidän joukossaan äänestysprosentit ylittivät 90 prosenttia. Ero matalimmin koulutettuihin, useimmiten jo kodeistaan pois muuttaneisiin nuoriin aikuisiin (25–34 -vuotiaat) on erittäin suuri. Heidän keskuudessaan äänioikeuttaan käytti vuoden 2015 vaaleissa vain vajaa kolmannes.

Äänestysaktiivisuus vuoden 2015 eduskuntavaaleissa sukupuolen, iän ja koulutuksen mukaan (Suomessa asuvat Suomen kansalaiset) (%).
18–24
(n=102 060)
25–34
(n=150 453)
35–54
(n=308 584)
55–69
(n=269 053)
70–
(n=189 712)
yhteensä
(n=1 019 862)
M N Y M N Y M N Y M N Y M N Y M N Y
Perusaste 38 44 41 31 30 31 47 44 46 69 70 70 71 61 65 58 58 58
Keskiaste 47 53 50 52 53 52 65 64 65 77 78 78 81 76 78 64 66 65
Alin korkea-aste 35 32 34 52 44 48 81 79 80 88 88 88 87 86 86 84 83 84
Korkeakoulututkinto 71 73 73 78 79 79 86 85 85 92 92 92 91 88 89 86 85 85
yhteensä 44 51 47 56 61 58 69 72 71 78 80 80 77 69 72 68 70 69

Lataa Excel   Lataa PDF

Lähde: Wass, Hanna ja Borg, Sami (2016): "Yhdenvertaisuus äänestyskopissa: äänestysaktiivisuus vuoden 2015 eduskuntavaaleissa". Teoksessa Grönlund, Kimmo ja Wass, Hanna (toim.) Poliittisen osallistumisen eriytyminen. Eduskuntavaalitutkimus 2015. OMSO 28/2016. Helsinki: oikeusministeriö.


Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto & Suomen vaalitutkimuskonsortioMuokattu 2016-12-12