Suomen vaalitutkimusportaali
FI | SV | EN
Etusivu » Demokratiaindikaattorit » Puolueiden kannatusmuutosten kokonaisvolatiliteetti 1948-

Puolueiden kannatusmuutosten kokonaisvolatiliteetti 1948-

Eduskuntavaalien puoluekannatusosuuksien yhteenlaskettu muutos edellisistä eduskuntavaaleista kuvaa puoluejärjestelmämme vakautta. Tämä niin sanottu kokonaisvolatiliteetti on laadittu oheiseen taulukkoon voittaneiden puolueiden ääniosuusmuutosten summana. Pienimmillään yhteenlaskettu muutos on ollut vuoden 1948 vaaleista lähtien muutaman prosenttiyksikön tasolla ja suurimmillaan 15 prosenttiyksikön tuntumassa. Suurinta kokonaisvoliliteetti on ollut muutosvaaleissa 2011.

Puoluekannatuksen kokonaismuutos eduskuntavaaleissa 1948-2015, prosenttiyksikköä a.

Puoluekannatuksen kokonaismuutos eduskuntavaaleissa 1948-2015, prosenttiyksikköä
Vaalivuosi Kokonaismuutos
1948 6,2
1951 3,9
1954 3,1
1958 6,3
1962 5,6
1966 8,1
1977 14,4
1972 4,2
1975 8,5
1979 5,8
1983 11,1
1987 6,9b
1991 12,1
1995 11,8
1999 9,0
2003 5,6b
2007 7,4
2011 15,9
2015 7,8

a Puoluekannatuksen kokonaismuutos = eduskuntavaaleissa prosentuaalista ääniosuutta lisänneiden puolueiden ääniosuuksien yhteenlaskettu kasvu prosenttiyksikköinä.

b Vuonna 1987 DEVA:n kannatus sisältyy SKDL:n kannatukseen. Vuonna 2003 Muutosvoimat Suomi r.p. katsottiin laskennallisista syistä Vapaan Suomen Liiton seuraajaksi.

Kuvio

Lataa Excel   Lataa PDF

Lähteet: Pesonen, Pertti & Sänkiaho, Risto & Borg, Sami (1993). Vaalikansan äänivalta. Tutkimus eduskuntavaaleista ja vaalikansasta Suomen poliittisessa järjestelmässä. Helsinki: WSOY, s. 42. Pesonen, Pertti & Borg, Sami (2005). Eduskuntavaalit 2003. Teoksessa Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo). Helsinki: WSOY, s. 37. Tietojen pohjana on käytetty Tilastokeskuksen ja oikeusministeriön eduskuntavaalitilastoja.


Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto & Suomen vaalitutkimuskonsortioMuokattu 2016-11-28