Suomen vaalitutkimusportaali
FI | SV | EN

Vaalitutkimus 2019

Eduskuntavaalitutkimus toteutetaan pian eduskuntavaalien jälkeen huhtikuussa 2019. Tutkimuksen tavoitteena on analysoida suomalaisten äänestyskäyttäytymistä ja lopullista vaalitulosta.

11.12.2018

FNESdata-portaali

Eduskuntavaalitutkimusten muuttujat, kuvailut ja dokumentaatio ovat saatavissa FNESdata-portaalissa.

16.4.2018

Eduskuntavaalidata 2015

Eduskuntavaalitutkimusta varten koottu tutkimusdata on ladattavissa Tietoarkistosta tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöön (FSD3067 Eduskuntavaalitutkimus 2015). Pääraportti "Poliittisen osallistumisen eriytyminen" julkaisiin heinäkuussa 2015.

7.9.2016

Indikaattorit päivitetty

Portaalin demokratiaindikaattorit on päivitetty vuoden 2015 Eduskuntavaalitutkimukseen sekä tilastotietoon perustuen.

21.12.2016

Huoltoikkuna torstaisin klo 7–10

Etusivu » Ajankohtaista

Ajankohtaista vaalitutkimuksessa

Tietoarkiston palveluiden huoltoikkuna torstaiaamuisin

16.4.2018
Tietoarkiston palvelinten ja palvelujen säännönmukainen huoltoikkuna on torstaisin klo 7–10. Huoltoikkunan aikana Tietoarkiston verkkopalvelut (kuten Vaalitutkimusportaali) voivat olla pois käytöstä huoltotoimenpiteiden vuoksi. Katko ei välttämättä kestä koko aikaa tai koske kaikkia palveluita, mutta pyrimme tekemään kaikki tarvittavat ylläpitotoimet huoltoikkunan aikana, emmekä ilmoita näistä palvelukatkoista erikseen. Huoltoikkunan ulkopuolisesta palvelukatkosta pyrimme aina tiedottamaan vähintään viikkoa aikaisemmin.

Eduskuntavaalitutkimus 2015 -aineisto saatavilla Tietoarkistosta

7.9.2016
Eduskuntavaalitutkimusta varten koottu tutkimusdata on saatavilla Tietoarkistosta. Aineiston voi ladata Ailasta tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöön (FSD3067 Eduskuntavaalitutkimus 2015). Lataaminen edellyttää rekisteröitymistä. Eduskuntavaalitutkimus 2015 -aineiston keräsi TNS-Gallup käyntihaastatteluilla ja perävaunulomakkeella ja se sisältää Suomen osuuden Comparative Study of Electoral Systems -hankkeeseen (CSES Module 4).

Vuoden eduskuntavaalien 2015 vaalitutkimus

16.7.2016
Vuoden 2015 eduskuntavaalitutkimus "Poliittisen osallistumisen eriytyminen" (toim. Kimmo Grönlund ja Hanna Wass) julkaistiin Porissa perjantaina 15.7.2016. Samassa yhteydessä järjestettiin SuomiAreena-tapahtumaan liittyvä toimittaja Eeva Lehtimäen juontama keskustelutilaisuus "Onko kaikilla yhdenvertaiset vaikutusmahdollisuudet?" johon osallistuivat sisäministeri Paula Risikko ja kansanedustaja, entinen opetusministeri Krista Kiuru sekä vaalitutkimuskonsortiosta johtaja Sami Borg, professori Kimmo Grönlund ja akatemiatutkija Hanna Wass. Oikeusministeriön tervehdyksen esitti demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikön johtaja Johanna Suurpää.

Vaalitutkimusjulkaisu on saatavilla vaalitutkimusportaalin etusivulla. Eduskuntavaalitutkimusta varten koottu aineisto tulee saataville Tietoarkiston kautta syyskuussa 2016.

Nesstar-palvelu päättyy

4.3.2016
Vaalitutkimusportaalissa on ollut saatavilla Eduskuntavaalitutkimusten trendidata Nesstar-aineistotietokannan kautta. Tämä on tarjonnut mahdollisuuden tarkastella osajoukkoa arkistoitujen vaalitutkimusten muuttujista. Tietoarkisto luopuu Nesstarin käytöstä, koska vanhenevan palvelun ylläpito ei ole enää kustannustehokasta. Vaalitutkimusportaalissa esitetyt trenditaulukot jäävät saataville staattisina taulukoina. Eduskuntavaalitutkimukset FSD1260 Eduskuntavaalitutkimus 2003, FSD2269 Eduskuntavaalitutkimus 2007 ja FSD2653 Eduskuntavaalitutkimus 2011 ovat saatavilla tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöön Tietoarkiston Aila-palvelun kautta, jossa on myös mahdollista kohdentaa hakuja muuttujakuvailuihin, muuttujiin ja kysymysteksteihin.

Demokratiaindikaattorit 2015

3.12.2015
Demokratiaindikaattorit 2015 -raportti on julkaistu oikeusministeriön julkaisusarjassa. Runsaasti vaaleja ja demokratiaa koskevia pitkittäistietoja sisältävän teoksen ovat kirjoittaneet Sami Borg Tietoarkistosta, Elina Kestilä-Kekkonen Tampereen yliopistosta ja Jussi Westinen Åbo Akademista. Se kokoaa trenditietoja lähinnä vuosien 2003–2015 vaalitutkimusaineistoista ja rekisteritietoihin perustuvia pitkittäishavaintoja eduskuntavaaleista.
Julkaisu ja lisätietoja on saatavilla Vaalitutkimusportaalin etusivulla.

Demokratiapoliittinen selonteko

9.5.2015
Oikeusministeriö valmisteli vuoden 2014 keväällä yhdessä Demokratiaverkoston kanssa Suomen ensimmäisen demokratiapoliittisen selonteon. Selonteko ja sen tausta-aineistot löytyvät oikeusministeriön verkkosivulta.

Demokratiaindikaattorit 2013

17.10.2013
Demokratiaindikaattoreita on päivitetty oikeusministeriön rahoittamassa ja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston koordinoimassa hankkeessa. 17.10.2013 julkistettu Demokratiaindikaattorit 2013 -teos tarkastelee monipuolisesti suomalaisen demokratian yleistä tilaa ja kehitystä, kuntademokratiaa, nuorten yhteiskunnallista osallistumista sekä internetin merkitystä vaaleissa.
Julkaisu ja lisätietoja on saatavilla vaalitutkimusportaalin etusivulla.

Vuoden eduskuntavaalien 2011 vaalitutkimus

29.03.2012
Vuoden 2011 eduskuntavaaleista toteutetun vaalitutkimuksen julkistamistilaisuus ja avoin yleisöseminaari pidettiin Helsingissä torstaina 29.3.2012. Tilaisuuden avasi oikeusministeriön kansliapäällikkö Tiina Astola ja puheenvuoron käyttivät tutkijat Sami Borg, Hanna Wass, Kimmo Grönlund ja Åsa Bengtsson.
Julkaisu ja liitetiedostot ovat saatavilla vaalitutkimusportaalin etusivulla.

Tuoreimmat käytössä olleet aineistot ovat: Eduskuntavaalit 2011 (FSD2653), Kansanedustajien vaalirahoitus 2011 (FSD2675) ja Eduskuntavaalien 2011 seuranta (FSD2630).

Kansa on puhunut: Eduskuntavaalitutkimus 2011

12.12.2011
Tietoarkistolehdessä on Hannele Keckman-Koivuniemen kirjoittama esittely Eduskuntavaalitutkimus 2011 -aineistosta. Tutkimusaineisto vapautuu tiedeyhteisön käyttöön pääraportin julkistamisen jälkeen alkuvuodesta 2012. Artikkeli Tietoarkistolehdessä (33, 2/2011) [pdf].

Nuoret ja eduskuntavaalit 2011

12.4.2011
Nuorisoasiain neuvottelukunta ja Nuorisotutkimusverkosto tekevät vaalien jälkeen valtakunnallisen kyselyn, jossa tutkitaan nuorten äänestyskäyttäytymistä ja mielipiteitä poliittisesta osallistumisesta. Nuorten vaalitutkimushankkeen ensimmäisessä vaiheessa maaliskuussa 2011 kerättiin nuoria ja eduskuntavaaleja koskeva mediaseuranta [pdf].
Lisätietoja hankkeesta: Jussi Ronkainen (Nuorisotutkimusverkosto) ja Liisa Sahi (Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta).

Eduskuntavaalitutkimus 2011

30.3.2011
Vaalitutkimuskonsortio toteuttaa eduskuntavaalitutkimuksen vaalien jälkeen jo kolmannen kerran. Tutkimuksen aiheina ovat mm. ehdokasvalinta, äänestysaktiivisuus, sosiaalinen media, vaalirahoitus ja vaalirahakohun vaikutukset. Oikeusministeriön rahoittaman tutkimuksen kerää Taloustutkimus. Tuloksia julkaistaan vaalien jälkeen tällä sivustolla.


Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto & Suomen vaalitutkimuskonsortioMuokattu 2018-04-16