Suomen vaalitutkimusportaali
FI | SV | EN
Etusivu » Eduskuntavaalien tulokset

Eduskuntavaalien tulokset

Oikeusministeriön vaalisivustolta www.vaalit.fi löytyvät linkit eduskuntavaalien tuloksiin. Sivuston valikko vaalien tulos- ja tietopalvelu linkittää oikeusministeriön omaan tulos- ja tietopalveluun, joka sisältää tulos- ja tilastotietoja vuoden 2003 vaaleista lukien. Sivusto sisältää kunta- ja vaalipiiritason tulokset.

Tilastokeskuksen vaalisivuston tietokantataulukoista löytyvät eduskuntavaalien laajat tulos- ja tilastotiedot vuoden 1983 vaaleista alkaen ja tilastotietoja lähivuosien eduskuntavaaleista.

Oikeusministeriön ja Tilastokeskuksen sivustot tarjoavat tietoa myös kunnallis- ja europarlamenttivaaleista sekä presidentinvaaleista. Ennen 1980-lukua käytyjen eduskuntavaalien tulokset löytyvät Tilastokeskuksen painetuista eduskuntavaalitilastoista.

Suoria linkkejä eduskuntavaalien valtakunnallisiin tuloksiin:

Suomen vaalitulokset kansainvälisissä tietokannoissa:

International IDEA: maakohtaiset tiedot vaalien äänestysprosenteista http://www.idea.int/vt/

Norjan yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston NSD:n European Election Database tarjoaa tietoa Euroopan maiden vaalituloksista vuodesta 1990 alkaen. Sivusto sisältää tiedot yleisten vaalien äänioikeutetuista, äänestäneistä ja puoluekannatuksesta alueittain lukuun ottamatta kunnallisvaaleja.


Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto & Suomen vaalitutkimuskonsortioMuokattu 2017-08-30