Suomen vaalitutkimusportaali
FI | SV | EN
Etusivu » Demokratiaindikaattorit » Naisten ja miesten osuus eduskuntavaaliehdokkaista

Naisten ja miesten osuus eduskuntavaaliehdokkaista

Naisten osuus eduskuntavaaliehdokkaista on koko Suomen historian ajan ollut pienempi kuin miesten. Sotien jälkeen naisia oli ehdokkaina noin kymmenesosa kaikista ehdokkaista.

Naisten osuus ehdokkaista kasvoi vuosina 1948–1970 asteittain pysyen silti alle viidenneksessä, kunnes vuoden 1972 vaaleissa naisehdokkaiden osuus nousi yli 20 prosentin.

Naisehdokkaiden osuus nousi säännönmukaisesti aina vuoden 1966 vaaleista vuoden 1991 vaaleihin asti, jolloin naisehdokkaiden osuus kohosi yli 40 prosentin. Vuoden 1991 vaalien jälkeen naisten osuus ehdokkaista on kuitenkin jäänyt poikkeuksetta alle 40 prosentin. Asiassa on kuitenkin merkittäviä eroja puolueiden välillä. Vuoden 2015 eduskuntavaaleihin osallistuneilla eduskuntapuolueilla ehdokaskunta oli miesvaltaisin perussuomalaisilla (64,7 %) ja ainoana naisvaltainen vihreillä (56,3 %).

Kuvio

Lataa Excel   Lataa PDF

Lähteet: Tilastokeskuksen ja oikeusministeriön vaalitilastot.


Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto & Suomen vaalitutkimuskonsortioMuokattu 2016-12-09