Suomen vaalitutkimusportaali
FI | SV | EN

Vaalitutkimus 2019

Eduskuntavaalitutkimus toteutetaan pian eduskuntavaalien jälkeen huhtikuussa 2019. Tutkimuksen tavoitteena on analysoida suomalaisten äänestyskäyttäytymistä ja lopullista vaalitulosta.

11.12.2018

FNESdata-portaali

Eduskuntavaalitutkimusten muuttujat, kuvailut ja dokumentaatio ovat saatavissa FNESdata-portaalissa.

16.4.2018

Eduskuntavaalidata 2015

Eduskuntavaalitutkimusta varten koottu tutkimusdata on ladattavissa Tietoarkistosta tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöön (FSD3067 Eduskuntavaalitutkimus 2015). Pääraportti "Poliittisen osallistumisen eriytyminen" julkaisiin heinäkuussa 2015.

7.9.2016

Indikaattorit päivitetty

Portaalin demokratiaindikaattorit on päivitetty vuoden 2015 Eduskuntavaalitutkimukseen sekä tilastotietoon perustuen.

21.12.2016

Huoltoikkuna torstaisin klo 7–10

Etusivu » Esittely

Esittely

Vaalitutkimusportaali sisältää tietoja Suomen vaaleista sekä kansalaisten poliittisesta osallistumisesta ja poliittisista asenteista. Keskeisellä sijalla ovat demokratiaindikaattorit, joiden avulla on mahdollista seurata suomalaisen kansanvallan kehitystä.

Sivusto kokoaa alan keskeisiä tietoresursseja ja toimii siten ikkunana Suomen vaaleihin ja vaalitutkimukseen sekä kotimaisille että ulkomaisille käyttäjille. Käynnistysvaiheessa portaalin vaalitiedot painottuvat eduskuntavaaleihin.

Demokratian kehittäminen, seuranta ja arviointi ovat muodostuneet Suomessa tärkeiksi yhteiskuntapoliittisiksi tavoitteiksi. Sivusto on toteutettu oikeusministeriön rahoituksella. Tietosisältöjä ovat tuottaneet Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, vaalitutkimuskonsortio sekä oikeusministeriö. Linkitettyjä tietoja tarjoavat mm. Tilastokeskus ja Valtiontalouden tarkastusvirasto.

Vaalitutkimusportaali on ymmärrettävän tutkimustiedon jakelukanava laajalle yleisölle. Joiltakin osin se palvelee vaalitutkimuskonsortiolle ja muulle tutkijayhteisölle räätälöitynä tietolähteenä. Sivuston tietosisältöjä pyritään jatkossa syventämään sekä laajentamaan muihin vaalityyppeihin ja kansainvälisiin vertailuihin.

Sivusto on erityisesti kansanvallan seurantaan tarkoitettujen demokratiaindikaattoreiden julkaisuareena.

Toteutus

Sivuston sisällön suunnittelusta ja toteutuksesta ovat vastanneet tietoarkistossa Sami Borg, Hannele Keckman-Koivuniemi sekä Tuomas J. Alaterä. Käynnistysvaiheen www-sivut teki Esa Borg. Lisäksi tekniseen toteutukseen osallistuivat Tuomas J. Alaterä ja Matti Heinonen. Sivuston ovat kääntäneet ruotsiksi Mattias Karlsson (Åbo Akademi) ja englanniksi Henri Annala ja Taina Jääskeläinen.


Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto & Suomen vaalitutkimuskonsortioMuokattu 2018-12-12