Suomen vaalitutkimusportaali
FI | SV | EN
Etusivu » Demokratiaindikaattorit » Eduskuntavaalien seuraaminen mediassa ja somessa

Eduskuntavaalien seuraaminen mediassa ja somessa

Seuraaminen TV:stä, sanomalehdistä ja radiosta

Vuoden 2015 eduskuntavaaleja seurattiin perinteisistä medioista eniten TV:n uutis- ja ajankohtaisohjelmista. Niitä oli seurannut ennen vaaleja hyvin tai melko paljon yli puolet valitsijoista. Seuraavaksi suosituimpia tietolähteitä olivat sanomalehdet ja TV:n vaalikeskustelut. Radio-ohjelmista vaaleja seurasi vähintään melko paljon noin joka kuudes valitsija.

Kuvio

Lataa Excel

Seuraaminen internetissä ja sosiaalisessa mediassa

Vuoden 2015 eduskuntavaaleja seurattiin internetistä enemmän kuin radiosta mutta vähemmän kuin TV:stä ja sanomalehdistä. Lähes joka kolmas valitsija seurasi eduskuntavaaleja netistä vähintään melko paljon. Kaikista valitsijoista joka neljäs oli käyttänyt vaalikoneita hyvin tai melko paljon, ja sosiaalisessa mediassa vaaleja oli seurannut näin aktiivisesti 15 prosenttia valitsijoista.

Vuoden 2015 eduskuntavaalitutkimukseen sisältyvät taulukot 3.2 ja 3.3 (s. 69–72) kertovat yksityiskohtaisemmin, miten verkon käyttö vaalien seuraamiseen vaihteli sosiodemografisissa taustaryhmissä. Varsinkin sosiaalisen median käyttö vaihteli voimakkaasti iän mukaan; alle 35-vuotiaat äänioikeutetut käyttivät sitä eniten.

Kuvio

Lataa Excel

Lataa PDF

Lähteet: Grönlund, Kimmo (2016): "Eduskuntavaalit 2015". Teoksessa Grönlund, Kimmo ja Wass, Hanna (toim.): Poliittisen osallistumisen eriytyminen. Eduskuntavaalitutkimus 2015. OMSO 28/2016. Helsinki: oikeusministeriö.


Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto & Suomen vaalitutkimuskonsortioMuokattu 2016-12-07