Suomen vaalitutkimusportaali
FI | SV | EN
Etusivu » Demokratiaindikaattorit » Kansalaisten kiinnostus politiikkaa kohtaan 1966-.

Kansalaisten kiinnostus politiikkaa kohtaan 1966-

Julkisuudessa usein esitetystä käsityksestä poiketen suomalaisten subjektiivinen kiinnostus politiikkaa kohtaan ei ole vähentynyt poliittisesti hyvin aktiiviseen 1960-lukuun ja 1970-lukuun verrattuna. Kiinnostus on noussut 2000-luvulla1990-luvun alamäen jälkeen.

Vuoden 2011 eduskuntavaalit lisäsivät olennaisesti kansalaisten kiinnostusta politiikkaan. Hyvin ja melko kiinnostuneiden osuudet nousivat uusille kymmenlukemille samalla kun vähän tai ei lainkaan kiinnostuneiden osuudet putosivat seuranta-ajan pienimmiksi. Vuoden 2015 vaaleissa kiinnostus heikkeni jonkin verran pysyen silti yhä melko korkeana.

Kuvio

Lataa Excel   Lataa PDF

Lähteet: Tulokset on koottu seuraavista aineistoista ja julkaisuista: Pesonen, Pertti ym. (1993). Vaalikansan äänivalta. Tutkimus eduskuntavaaleista ja valitsijakunnasta Suomen poliittisessa järjestelmässä. WSOY: Porvoo Helsinki Juva. s. 170. FSD1004 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1977. FSD1013 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1986. FSD0153 World Values Survey 1995-1997: Suomen aineisto. FSD1260 Eduskuntavaalitutkimus 2003. FSD2269 Eduskuntavaalitutkimus 2007. FSD2653 Eduskuntavaalitutkimus 2011. FSD3067 Eduskuntavaalitutkimus 2015.


Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto & Suomen vaalitutkimuskonsortioMuokattu 2016-11-28