Suomen vaalitutkimusportaali
FI | SV | EN
Etusivu » Demokratiaindikaattorit » Käsitykset demokratian toimivuudesta

Käsitykset demokratian toimivuudesta

EVAn tutkimussarjassa on seurattu suomalaisten käsityksiä demokratian toimivuudesta 1980-luvulta lähtien. Tulokset ovat kertoneet sitkeähenkisestä skeptisyydestä. Enemmistö on kaikissa vaiheissa torjunut väitteen "demokratia toimii Suomessa niin hyvin, että puheet kansalaisten huonoista vaikutusmahdollisuuksista ovat vailla pohjaa". Argumentin allekirjoittavia on ollut enimmillään neljännes.

Kriittisyys kohosi 1990-luvun alun lamavuosina ja pysyi tiukkana vuosituhannen vaihteeseen saakka. Vuosien 2002 ja 2004 tutkimukset kertoivat epäluulon vähittäisestä lientymisestä. Kolmessa viime mittauksessa kannanotot ovat stabiloituneet verraten laajaa varauksellisuutta osoittaviksi. Vaalienalustunnelmissa 2011 saatu tulos ei poikkea merkittävästi edellisiä eduskuntavaaleja edeltäneestä tuloksesta.

Tyytymättömyys ei tosin ole koko totuus suomalaisten tunnoista. EVAn aineistot osoittavat myös, että kun demokratiamme toimivuutta punnitaan vertailevasti kansainvälisessä katsannossa, sitä pidetään kelvollisena ja likimain malliksi kelpaavana.

Kuvio

Lataa Excel   Lataa PDF

Lähteet: Elinkeinoelämän Valtuuskunnan (EVA) kansalliset asennetutkimusaineistot FSD1081, FSD1082, FSD1083, FSD1084, FSD1085, FSD1086, FSD1087, FSD1262, FSD2078, FSD2292, FSD2430, FSD2628. EVAn arvo- ja asennetutkimus 2016 ja EVAn arvopankki (www.eva.fi/arvopankki).


Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto & Suomen vaalitutkimuskonsortioMuokattu 2016-11-28