Suomen vaalitutkimusportaali
FI | SV | EN
Etusivu » Demokratiaindikaattorit » ”Nyky-Suomessa kansalaisten mielipiteet välittyvät päätöksentekijöille paljon paremmin kansalaisliikkeiden kautta kuin puolueiden kautta”

"Nyky-Suomessa kansalaisten mielipiteet välittyvät päätöksentekijöille paljon paremmin kansalaisliikkeiden kautta kuin puolueiden kautta"

Puolueiden ohella kansalaisilla on luonnollisesti käytettävissään myös muita vaikutuskanavia ja -tapoja. Puolueiden ohitustekniikoita on lähinnä kahta päälajia. Joko puolueiden ohi pyritään ajamaan uutta erillistä väylää pitkin (kansalaisliikkeet, yhden asian liikkeet) tai sitten kaikista välittävistä mekanismeista luovutaan kokonaan (suora kansanvalta, kansanäänestykset).

Kansalaisliikkeisiin ja niiden mahdollisuuksiin toimia demokratian edistäjinä on EVAn tutkimusten mukaan suhtauduttu yleisesti ottaen toiveikkaan suopeasti. Kannanottojen lähempi erittely on kuitenkin kertonut, että asennoituminen riippuu niin liikkeen ajamasta asiasta kuin sen ajamisen keinoistakin.

Väite "nyky-Suomessa kansalaisten mielipiteet välittyvät päätöksentekijöille paljon paremmin kansalaisliikkeiden kautta kuin puolueiden kautta" on herättänyt seurannan kaikissa vaiheissa olennaisesti enemmän hyväksyntää kuin torjuntaa. Viimeisimmät luvut kuten koko seuranta-ajankin kehitys kertovat pikemminkin laskevasta kuin lisääntyvästä luottamuksesta. Kysymys ei sisältynyt EVAn vuoden 2011 tutkimukseen.

Trendin tulkinnassa tulee huomata kysymyksen kiikkulautaluonne. Muutos voi selittyä yhtä hyvin puolueiden kuvan kohentumisella kuin kansalaisliikkeiden kuvan himmentymiselläkin. Ensin mainitun efektin puolesta puhuu se, että aikasarja hahmottuu paljolti käänteiskuvaksi puolueisiin suhtautumisen kehityksestä. Kansalaisliikkeiden kautta vaikuttamiseen suhtauduttiin toiveikkaimmin samaan aikaan kun puoluekriittisyys oli kovimmillaan.

Kuvio

Lataa Excel   Lataa PDF

Lähteet: Elinkeinoelämän Valtuuskunnan (EVA) kansalliset asennetutkimusaineistot. FSD1079, FSD1080, FSD1081, FSD1082, FSD1083, FSD1084, FSD1085, FSD1086, FSD1087, FSD1262, FSD2078, FSD2292, FSD2430, FSD2628.


Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto & Suomen vaalitutkimuskonsortioMuokattu 2012-03-28