Suomen vaalitutkimusportaali
FI | SV | EN
Etusivu » Demokratiaindikaattorit » ”Puolueet ovat ajautuneet yhä kauemmas tavallisen ihmisen ongelmista”, 1984–

”Puolueet ovat ajautuneet yhä kauemmas tavallisen ihmisen ongelmista”, 1984–

EVAn asennetutkimukset ovat koko historiansa ajan kertoneet suomalaisten mittavasta, kaikkiin yhteiskuntaryhmiin ulottuvasta poliittisesta vieraantumisesta. Vaikka tämä on koskenut eriasteisesti poliittisen päätöksentekojärjestelmän kaikkia osia ja tasoja, epäluottamusta on tunnettu etenkin puolueita kohtaan.

Puolueiden ja kansan välistä kuilua – sen koettua leveyttä ja syvyyttä – kuvastaa aikasarja väittämästä "puolueet ovat ajautuneet yhä kauemmas tavallisen ihmisen ongelmista". Näkemykseen on yhtynyt seuranta-aikana keskimäärin neljä viidestä. Riittävän responsiivisiksi puolueet on kokenut keskimäärin vain noin joka kymmenes.

Kuten demokratian toimivuutta arvioitaessa, myös tässä kärjekkäimmät tunnot paikantuvat 1990-luvun lamavuosiin. Kannanottojen pitkähkö seestymisvaihe (1998–2009) katkesi vuoden 2011 mittauksessa, jolloin asenteissa todettiin jälleen kriittisyyden kasvua. Tämän jälkeen asennoituminen ei ole olennaisesti muuttunut. Kokonaisuutena aikasarjaa leimaa pitkälle menevä pysyvyys. Uusin tulos on asiallisesti sama kuin seurannan lähtöpisteessä vuonna 1984.

Kuvio

Lataa Excel   Lataa PDF

Lähteet: Elinkeinoelämän Valtuuskunnan (EVA) kansalliset asennetutkimusaineistot. FSD1079, FSD1080, FSD1081, FSD1082, FSD1083, FSD1084, FSD1085, FSD1086, FSD1087, FSD1262, FSD2078, FSD2292, FSD2430, FSD2628. EVAn arvo- ja asennetutkimus 2016 ja EVAn arvopankki (www.eva.fi/arvopankki).


Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto & Suomen vaalitutkimuskonsortioMuokattu 2016-12-09