Suomen vaalitutkimusportaali
FI | SV | EN
Etusivu » Demokratiaindikaattorit » Kuntalaiset eri vaikuttamiskeinojen käyttäjinä 1996–

Kuntalaiset eri vaikuttamiskeinojen käyttäjinä 1996–

Monien osallistumistapojen käyttö lisääntyi vuodesta 1996 vuoteen 2000. Uuden vuosituhannen puolella useiden osallistumistapojen käyttö on yleisesti ottaen kääntynyt lievään laskuun. Käytetyimpienkin vaikuttamistapojen osuus jää alle puoleen vastanneista kuntalaisista.

Kehitys on ollut lisäksi kahdensuuntaista – joidenkin osallistumismuotojen kohdalla käyttö on vähentynyt, toisten kohdalla käyttö on pysynyt kohtuullisen vakaana.

Kuntalaiset eri vaikuttamiskeinojen käyttäjinä 1996–
1996 2000 2004 2008 2011
Yhteydenotto kunnan viranhaltijaan 20 25 26 40 37
Yhdistyksen kautta osallistuminen 21 25 28 - 35
Vetoomuksen allekirjoittaminen 25 36 30 26 27
Yhteydenotto kunnan luottamushenkilöön 24 32 32 24 23
Yleisönosastokirjoituksen kirjoittaminen 8 10 10 11 11
Valituksen tai oikaisuvaatimuksen tekeminen 11 14 13 9 8
Puoluetoimintaan osallistuminen 9 11 12 7 7
Kuntalaisaloitteen tekeminen 6 3 4 3 3
Päiväkodin, koulun tms. vanhempainiltaan osallistuminen - 44 44 43 41
Talkootyöhön osallistuminen - 44 43 39 38
Kunnanosa-/kylätoimintaan osallistuminen - 21 25 21 21
Rahananto paikalliseen kysymykseen liittyvään kampanjaan - 29 25 24 21
Asiakas-/käyttäjäkyselyyn vastaaminen - - 52 46 48
Palautteen antaminen palveluista - - 28 31 31
Kunnan järjestämään keskustelutilaisuuteen osallistuminen - - 22 23 23
Kaavoitukseen liittyvään yleisötilaisuuteen osallistuminen - - - 13 12
Sosiaalisen median kautta osallistuminen - - - - 10
Nostanut asioita julkiseen keskusteluun 14 13 13 - -
Osallistunut mielenosoitukseen 4 5 4 - -
Osallistunut osto- tai maksuboikottiin 7 8 7 - -

Lataa Excel   Lataa PDF

Lähde: Suomen demokratiaindikaattorit (2006) s. 240, taulukko 12.3. Demokratiaindikaattorit 2013 (2015) s. 134, taulukko 7. Taulukon lähdeaineisto: KuntaSuomi 2004 -kuntalaiskyselyt (2000, 2004) ja ARTTU-kuntalaiskyselyt (2008, 2011).


Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto & Suomen vaalitutkimuskonsortioMuokattu 2016-12-13