Suomen vaalitutkimusportaali
FI | SV | EN
Etusivu » Demokratiaindikaattorit » Kansalaisosallistuminen Suomessa 2015

Kansalaisosallistuminen Suomessa 2015

Perinteisen poliittisen osallistumisen rinnalla suomalaiset pyrkivät vaikuttamaan yhteiskunnan toimintaan erityisesti vetoomuksin ja nimenkeräyksin, ostopäätöksin, ja osallistumalla järjestöjen toimintaan. Seuraavaksi suosituimpia vaikuttamistapoja tiedustelluista kymmenestä ovat yhteydenotot päätöksentekijöihin.

Noin joka viides suomalaisaikuinen voisi myös harkita osallistumista laittomiin vaikuttamiskeinoihin. Valmius kansalaistottelemattomuuteen on yleisintä. Vuoden 2015 kansallisen vaalitutkimuksen vastaajista kolme prosenttia oli harjoittanut kansalaistottelemattomuutta viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana ja 19 prosenttia sanoi mahdollisesti tarttuvansa tähän vaikuttamistapaan. Väkivaltaiseen poliittiseen vaikuttamiseen suomalaisilla on nollatoleranssi.

Poliittinen osallistuminen ja osallistumisvalmiudet Suomessa 2015 (%; n=1260-1294)
  Olen tehnyt viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana En ole tehnyt, mutta saattaisin tehdä En tekisi missään tapauksessa YHT
Kirjoittaa nimenne vetoomuksiin tai nimenkeräyksiin 49 37 14 100
Tehdä omia ostopäätöksiäni siten, että voisin kuluttajana vaikuttaa yhteiskunnallisiin tai poliittisiin asioihin 42 37 21 100
Osallistua muun järjestön toimintaan 27 46 27 100
 
Ottaa yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin jossakin tärkeässä asiassa 21 52 27 100
Osallistua boikottiin, maksu- tai ostolakkoon 17 45 38 100
Kirjoittaa yleisönosastoon 12 52 36 100
Osallistua poliittisen puolueen toimintaan 10 36 54 100
 
Osallistua rauhanomaisiin mielenosoituksiin 8 45 47 100
Osoittaa kansalaistottelemattomuutta osallistumalla väkivallattomaan laittomaan toimintaan 3 19 78 100
Käyttää väkivaltaa poliittisten päämäärien saavuttamiseksi 0 3 97 100

Kuvaaja

Lataa Excel   Lataa PDF

Lähde: FSD3067 Eduskuntavaalitutkimus 2015.


Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto & Suomen vaalitutkimuskonsortioMuokattu 2016-12-09