Suomen vaalitutkimusportaali
FI | SV | EN

FNESdata-portaali

Eduskuntavaalitutkimusten muuttujat, kuvailut ja dokumentaatio ovat saatavissa FNESdata-portaalissa.

16.4.2018

Eduskuntavaalidata 2015

Eduskuntavaalitutkimusta varten koottu tutkimusdata on ladattavissa Tietoarkistosta tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöön (FSD3067 Eduskuntavaalitutkimus 2015). Pääraportti "Poliittisen osallistumisen eriytyminen" julkaisiin heinäkuussa 2015.

7.9.2016

Indikaattorit päivitetty

Portaalin demokratiaindikaattorit on päivitetty vuoden 2015 Eduskuntavaalitutkimukseen sekä tilastotietoon perustuen.

21.12.2016

Huoltoikkuna torstaisin klo 7–10

Etusivu » Vaalitutkimuskonsortio

Vaalitutkimuskonsortio

Kansallinen vaalitutkimuskonsortio on avoin, vaalitutkimuksesta kiinnostuneiden yliopistotutkijoiden yhteistyöverkosto. Konsortio suunnittelee eduskuntavaalien yhteydessä kerättävät vaalitutkimusaineistot, käyttää niitä aktiivisesti tutkimuksessa ja opetuksessa sekä vastaa Suomen jäsenyydestä alan kansainvälisissä yhteistyöjärjestöissä. Johtoryhmä valitaan eduskuntavaalikausittain konsortion avoimessa kokouksessa. Kaudella 2017–2020 johtoryhmään kuuluvat Kimmo Grönlund (pj), Åsa von Schoultz, Sami Borg, Hanna Wass, Elina Kestilä-Kekkonen ja Kim Strandberg. Ryhmän sihteeri on Thomas Karv. Konsortion toiminnan piiriin kuuluneita hankkeita ovat rahoittaneet oikeusministeriö sekä akateemiset tutkimusrahoittajat.

Konsortion toiminta tukee keskeisesti Suomen demokratiaindikaattoreiden edellyttämien tietojen kertymistä. Demokratiaindikaattoreiden julkaisemisesta vastaa Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto ja ne julkaistaan vaalitutkimusportaalissa.

Vuoden 2015 eduskuntavaalitutkimuksessa olivat mukana seuraavat henkilöt:

Vuoden 2015 vaalitutkimuksen toteutusta koordinoi Åbo Akademi. Lisätietoja antaa Kimmo Grönlund, <kimmo.gronlund at abo.fi>


Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto & Suomen vaalitutkimuskonsortioMuokattu 2018-01-26