Suomen vaalitutkimusportaali
FI | SV | EN

FNESdata-portaali

Eduskuntavaalitutkimusten muuttujat, kuvailut ja dokumentaatio ovat saatavissa FNESdata-portaalissa.

16.4.2018

Eduskuntavaalidata 2015

Eduskuntavaalitutkimusta varten koottu tutkimusdata on ladattavissa Tietoarkistosta tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöön (FSD3067 Eduskuntavaalitutkimus 2015). Pääraportti "Poliittisen osallistumisen eriytyminen" julkaisiin heinäkuussa 2015.

7.9.2016

Indikaattorit päivitetty

Portaalin demokratiaindikaattorit on päivitetty vuoden 2015 Eduskuntavaalitutkimukseen sekä tilastotietoon perustuen.

21.12.2016

Huoltoikkuna torstaisin klo 7–10

Etusivu » Vaalitutkimuskonsortio

Vaalitutkimuskonsortio

Kansallinen vaalitutkimuskonsortio on avoin, vaalitutkimuksesta kiinnostuneiden yliopistotutkijoiden yhteistyöverkosto. Konsortio suunnittelee eduskuntavaalien yhteydessä kerättävät vaalitutkimusaineistot, käyttää niitä aktiivisesti tutkimuksessa ja opetuksessa sekä vastaa Suomen jäsenyydestä alan kansainvälisissä yhteistyöjärjestöissä. Johtoryhmä valitaan eduskuntavaalikausittain konsortion avoimessa kokouksessa. Kaudella 1.1.2018–31.12.2021 johtoryhmään kuuluvat Kimmo Grönlund (pj, Åbo Akademi), Åsa von Schoultz (Helsingin yliopisto), Sami Borg (Tampereen yliopisto), Hanna Wass (Helsingin yliopisto), Elina Kestilä-Kekkonen (Tampereen yliopisto) ja Kim Strandberg (Åbo Akademi). Ryhmän sihteeri on Maria Bäck (Åbo Akademi). Konsortion toiminnan piiriin kuuluneita hankkeita ovat rahoittaneet oikeusministeriö sekä akateemiset tutkimusrahoittajat. Vuoden 2019 eduskuntavaalitutkimuksen suunnittelu on käynnistynyt ja tutkimuksen suomenkielisen raportin toimittavat Sami Borg, Elina Kestilä-Kekkonen ja Hanna Wass. Tämän lisäksi Åsa von Schoultz ja Kim Strandberg toimittavat englanninkielisen nidoksen joka nojautuu eduskuntavaalitutkimusaineistoon.

Konsortion toiminta tukee keskeisesti Suomen demokratiaindikaattoreiden edellyttämien tietojen kertymistä. Demokratiaindikaattoreiden julkaisemisesta vastaa Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto ja ne julkaistaan vaalitutkimusportaalissa.

Vuoden 2015 eduskuntavaalitutkimuksessa olivat mukana seuraavat henkilöt:

Vuoden 2015 vaalitutkimuksen toteutusta koordinoi Åbo Akademi. Lisätietoja antaa Kimmo Grönlund, <kimmo.gronlund at abo.fi>


Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto & Suomen vaalitutkimuskonsortioMuokattu 2018-05-24