Suomalaisten puolueosallistuminen kansainvälisessä vertailussa

Vuonna 2014 kerätyn ISSP-aineiston eurooppalaisen vertailun nojalla suomalaiset eivät toimi aktiivisesti poliittisissa puolueissa. Sen sijaan puoluejäsenten aikuisväestöosuus (6 %) on eurooppalaista keskitasoa. Lisäksi Suomessa on melko paljon henkilöitä, jotka ovat joskus kuuluneet jäsenenä puolueeseen mutta eivät kuulu enää.

Puolueosallistuminen kansainvälisessä vertailussa (ISSP 2014 %)

Lähde: International Social Survey Programme, Citizenship II -aineisto vuodelta 2014. GESIS: ZACAT-verkkopalvelu.

Suomalaisten ammattiliitto-osallistuminenkansainvälisessä vertailussa

Ay-aktiivien aikuisväestöosuuden osalta Suomi sijoittuu eurooppalaisessa vertailussa keskitason alapuolelle. Viiden prosentin osuus on pieni varsinkin verrattuna muihin Pohjoismaihin. Järjestäytymisaste eli liittoon kuuluvien osuus on kuitenkin Suomessa korkea. Kuviossa liittoon kuuluvien osuus on laskettu kaikista kyselyn vastaajista, ei ammatissa toimivasta väestöstä.

AY-osallistuminen kansainvälisessä vertailussa (ISSP 2014 %)

Lähde: International Social Survey Programme, Citizenship II -aineisto vuodelta 2014. GESIS: ZACAT-verkkopalvelu.