Finlands valforskningsportal
FI | SV | EN
Startsida » Resultat i riksdagsval

Resultat i riksdagsval

Länkar till riksdagsvalens resultat hittas på justitieministeriet valsidor www.vaalit.fi. På sidorna, under kategorin Resultattjänst och annan informationstjänst, finns en länk til justitieministeriets resultat- och informationstjänst, som innehåller resultat och statistik från valet 2003 och framåt. Sidorna omfattar resultat på kommun- och valkretsnivå.

Statistikcentralens valsidor finns statistik från riksdagsvalen 2003 och 2007.

Justitieministeriets och Statistikcentralens valsidor har också uppgifter om kommunal-, Europaparlamentsval samt presidentval. Resultat från riksdagsval före 2000-talet finns i Statistikcentralens tryckta riksdagsvalsstatistik.

Direkta länkar till riksomfattande resultat i riksdagsval:

Finlands valresultat i internationella databaser:

International IDEA har landsspecifika uppgifter om valdeltagande i val http://www.idea.int/vt/

Norges samhällsvetenskapliga dataarkiv (NSD) upprätthåller European Election Database, där uppgifter finns samlade beträffande de europeiska ländernas valresultat från 1990 och framåt. Med undantag av kommunalval innehåller sidorna landsspecifika uppgifter om röstberättigade, röstande och partistöd i allmänna val.


Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv & Finlands valforskningskonsortiumUppdaterad 2017-08-30