Finlands valforskningsportal
FI | SV | EN

Riksdagsvalsundersökning 2015

Huvudrapporten Poliittisen osallistumisen eriytyminen [Det politiskta deltagandets mångfald] från den nationella riksdagsvals-undersökningen 2015 publicerades juli 2016. Insamlade datamaterialen (FSD3067 Eduskuntavaalitutkimus 2015) finns tillgängliga för forsknings- och undervisningsbruk från Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.

7.9.2016

Uppdatering av demokratiindikatorer

Uppdateringen baseras på Riksdagsvalsundersökning 2015 och andra statistiska uppgifter.

21.12.2016

Servicefönster varje torsdag 7–10

Startsida » Presentation

Presentation

Finlands valforskningsportal har förverkligats av Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv med hjälp av projektfinansiering från justitieministeriet. Inom samma projekt koordinerar dataarkivet planeringen av enkätundersökningsmaterialet som skall samlas in efter 2011 års riksdagsval.

Portalen skall betraktas som en distributionskanal med forskningsuppgifter riktade till en bred publik. I viss mån utgör den en skräddarskydd informationskälla för valforskningskonsortiet och andra forskningssamfund. Framöver eftersträvas att sidornas datainnehåll fördjupas samt utvidgas till att omfatta andra typer av val och internationella jämförelser.

Webbplatsen är framförallt ett publikationsforum för demokratiindikatorer, vilka behövs vid uppföljningen av demokratins utveckling.

Sami Borg, Hannele Keckman-Koivuniemi och Tuomas J. Alaterä från dataarkivet har ansvarat för planeringen och förverkligandet av portalens innehåll. Esa Borg gjorde webbsidorna i inledningsskedet och därutöver deltog Tuomas J. Alaterä samt Matti Heinonen i det tekniska genomförandet. Henri Annala och Taina Jääskeläinen har översatt materialet från finska till engelska, Mattias Karlsson (Åbo Akademi) från finska till svenska.


Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv & Finlands valforskningskonsortiumUppdaterad 2011-01-31