Finlands valforskningsportal
FI | SV | EN
Startsida » Partier och riksdagsledamöter

Partier och riksdagsledamöter

Partier

Kontaktuppgifter och länkar till partier införda i partiregistret finns på justitieministeriets valsidor under kategorin Registrerade partier.

Den av Pasi Saukkonen utarbetade nätläroboken om Finlands politiska system innehåller basfakta gällande Finlands partier, deras väljarkårer och operativa utmaningar. Partierna i nätläroboken Suomen poliittinen järjestelmä (på finska).

Kansanedustajat

På riksdagens hemsidor finns en förteckning på de nuvarande riksdagsledamöterna.

Nyligen har några böcker publicerats i vilka Finlands partier och partisystem behandlas (på finska):

Mickelsson, Rauli (2007): Suomen puolueet : historia, muutos ja nykypäivä. Tampere: Vastapaino. ISBN 978-951-768-217-6

Mickelsson, Rauli (2015): Suomen puolueet : Vapauden ajasta globaaliangstiin . Tampere: Vastapaino. ISBN 978-951-768-531-3

Paloheimo, Heikki ja Tapio Raunio toim. (2008): Suomen puolueet ja puoluejärjestelmä. Porvoo – Helsinki: WSOY Oppimateriaalit. ISBN: 978-951-0-33188-0

I den femte delen av riksdagens historieverk från 2007 redogörs grundligt för riksdagsledamöternas arbete, -val och -kandidater.

Ollila, Anne ja Heikki Paloheimo (2007): Kansanedustajan työ ja arki. Suomen eduskunta 100 vuotta, osa 5. Edita: Helsinki. ISBN 978-951-37-4545-5


Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv & Finlands valforskningskonsortiumUppdaterad 2016-11-02