Finlands valforskningsportal
FI | SV | EN
Startsida » Val- och partifinansiering

Val- och partifinansiering

Övervakningsansvaret för partifinansieringen och kandidaternas valfinansiering har huvudsakligen överförts på Statens revisionsverk (SRV).

Bakgrund

SRV tar emot kandidaternas valfinansieringsredovisningar och partiernas finansieringsredovisningar samt informerar om dem på sina parti- och valfinansieringssidor. På sidorna hittas de redovisningsskyldiga kandidaternas valfinansieringsredovisningar.

Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv arkiverar redovisningarnas samlade datamaterial.


Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv & Finlands valforskningskonsortiumUppdaterad 2016-11-02