Finlands valforskningsportal
FI | SV | EN

Valundersökningen 2019

Valundersökningen genomförs kort efter riksdagsvalet i april 2019. Syftet är att analysera hur finländska väljare röstar och att förklara valresultatet.

7.9.2016

Riksdagsvalsundersökning 2015

Huvudrapporten Poliittisen osallistumisen eriytyminen [Det politiskta deltagandets mångfald] från den nationella riksdagsvals-undersökningen 2015 publicerades juli 2016. Insamlade datamaterialen (FSD3067 Eduskuntavaalitutkimus 2015) finns tillgängliga för forsknings- och undervisningsbruk från Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.

7.9.2016

Uppdatering av demokratiindikatorer

Uppdateringen baseras på Riksdagsvalsundersökning 2015 och andra statistiska uppgifter.

21.12.2016

Servicefönster varje torsdag 7–10

Startsida » Datamaterial

Datamaterial

Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv har arkiverat de insamlade enkätmaterialen till riksdagsvalsundersökningarna. Enskilda datamaterial finns tillgängliga i Aila för forsknings- och undervisningsbruk i enlighet med dataarkivets lovpraxis.

FSD3067 Riksdagsvalsundersökning 2015 [Aila: FSD2653] består av två delar som samlats in efter riksdagsvalet 2011: material insamlat genom besöksintervjuer och s.k. drop off-formulär av det ifrågavarande materialet. Besöksintervjumaterialet innehåller den internationella CSES 4-modulen (på finska).

FSD2653 Riksdagsvalsundersökning 2011 [Aila: FSD2653] består av två delar som samlats in efter riksdagsvalet 2011: material insamlat genom besöksintervjuer och s.k. drop off-formulär av det ifrågavarande materialet. Besöksintervjumaterialet innehåller den internationella CSES 3-modulen (på finska).

FSD2269 Riksdagsvalsundersökning 2007 [Aila: FSD2269] består av två delar som samlats in efter riksdagsvalet 2007: material insamlat genom besöksintervjuer och s.k. drop off-formulär av det ifrågavarande materialet. Materialet innehåller ett urval där den svenskspråkiga befolkningen är överrepresenterad. Besöksintervjumaterialet innehåller den internationella CSES-modulen (på finska).

FSD1260 Riksdagsvalsundersökning 2003 [Aila: FSD1260] består av två delar som samlats in efter riksdagsvalet 2003: material insamlat genom besöksintervjuer och s.k. drop off-formulär av det ifrågavarande materialet. Materialet innehåller ett urval där den svenskspråkiga befolkningen är överrepresenterad. Besöksintervjumaterialet innehåller den internationella CSES-modulen (på finska).

I dataarkivet finns också rikligt med annat forskningsmaterial med anknytning till val. De presenteras på dataarkivets temasidor Vaalit (på finska).


Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv & Finlands valforskningskonsortiumUppdaterad 2016-09-07