Finlands valforskningsportal
FI | SV | EN

Valundersökningen 2019

Valundersökningen genomförs kort efter riksdagsvalet i april 2019. Syftet är att analysera hur finländska väljare röstar och att förklara valresultatet.

7.9.2016

Riksdagsvalsundersökning 2015

Huvudrapporten Poliittisen osallistumisen eriytyminen [Det politiskta deltagandets mångfald] från den nationella riksdagsvals-undersökningen 2015 publicerades juli 2016. Insamlade datamaterialen (FSD3067 Eduskuntavaalitutkimus 2015) finns tillgängliga för forsknings- och undervisningsbruk från Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.

7.9.2016

Uppdatering av demokratiindikatorer

Uppdateringen baseras på Riksdagsvalsundersökning 2015 och andra statistiska uppgifter.

21.12.2016

Servicefönster varje torsdag 7–10

Startsida » Forskningslänkar

Forskningslänkar

Public opinion and voting behaviour in a comparative perspective
http://povb-ecpr.org/
Inom kretsen för de europeiska politikforskarnas konsortium ECPR verkar en forskningsgrupp för undersökningar av val och röstningsbeteende samt åsiktsundersökningar. Gruppens hemsidor innehåller mycket bra länkar till forskningsresurser inom området.

Comparative Study of Electoral Systems
http://cses.org/
De nationella valforskningsprogrammens konsortium. Konsortiet upprätthåller och utvecklar den internationellt jämförande CSES-modulen i vilken ingår nationella valundersökningar samt makrodata som beskriver ländernas politiska system. Finland är medlem i CSES.

Nationell valforskning i andra länder

Australian Election Study (AES)
http://aes.anu.edu.au/

Austrian National Election Study (AUTNES)
http://www.autnes.at/

British Election Study (BES)
http://bes2009-10.org/

Canadian Election Study
http://ces-eec.org/

Danish election project
http://www.valgprojektet.dk/default.asp?l=eng

Dutch Parliamentary Election Study (DPES)
http://www.dpes.nl/

Hungarian Election Study (only in Hungarian)
http://www.valasztaskutatas.hu/

Irish National Election Study (INES)
http://www.tcd.ie/ines/

Israel National Election Studies (INES)
http://www.ines.tau.ac.il/elections.html

Italian National Election Study (ITANES)
http://www.itanes.org/

New Zealand Election Study (NZES)
http://www.nzes.org/

Portuguese Election Study
http://www.cep.ics.ul.pt/pages/en/initial-page.php

Swedish National Election Studies (SNES)
http://www.valforskning.pol.gu.se/english/

Swiss Electoral Studies (SELECTS)
http://forscenter.ch/en/our-surveys/selects/

American National Election Study (ANES)
http://www.electionstudies.org/

European Election Studies (EES)
http://www.ees-homepage.net/

Providing an Infrastructure for Research on Electoral Democracy in the European Union (PIREDEU)
http://www.piredeu.eu/

The European Voter Project
https://www.gesis.org/en/services/data-analysis/more-data-to-analyze/more-international-data/european-election-studies/the-european-voter-project/

The True European Voter
http://true-european-voter.net/


Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv & Finlands valforskningskonsortiumUppdaterad 2016-11-02