Finlands valforskningsportal
FI | SV | EN
Startsida » Val i världen

Val i världen

International IDEA: Landsspecifika uppgifter om valdeltagande i val http://www.idea.int/vt/

Norges samhällsvetenskapliga dataarkiv (NSD) upprätthåller European Election Database European Election Database, där uppgifter finns samlade beträffande de europeiska ländernas valresultat från 1990 och framåt. Med undantag av kommunalval innehåller sidorna landsspecifika uppgifter om röstberättigade, röstande och partistöd i allmänna val.

NSD har sammanställt internetguiden MacroDataGuide, där det finns en förteckning över internationella databaser med anknytning till val och partier i världen.


Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv & Finlands valforskningskonsortiumUppdaterad 2017-08-30