Finlands valforskningsportal
FI | SV | EN

Valundersökningen 2019

Valundersökningen genomförs kort efter riksdagsvalet i april 2019. Syftet är att analysera hur finländska väljare röstar och att förklara valresultatet.

7.9.2016

Riksdagsvalsundersökning 2015

Huvudrapporten Poliittisen osallistumisen eriytyminen [Det politiskta deltagandets mångfald] från den nationella riksdagsvals-undersökningen 2015 publicerades juli 2016. Insamlade datamaterialen (FSD3067 Eduskuntavaalitutkimus 2015) finns tillgängliga för forsknings- och undervisningsbruk från Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.

7.9.2016

Uppdatering av demokratiindikatorer

Uppdateringen baseras på Riksdagsvalsundersökning 2015 och andra statistiska uppgifter.

21.12.2016

Servicefönster varje torsdag 7–10

Startsida » Valforskningskonsortium

Valforskningskonsortium

Det nationella valforskningskonsortiet är ett öppet samarbetsnätverk mellan valforskningsintresserade universitetsforskare. Konsortiet planerar att i samband med insamlingen av valforskningsmaterial till riksdagsvalet använda materialet aktivt i forskning och undervisning. Vidare ansvarar konsortiet för Finlands medlemskap i forskningsområdets internationella samarbetsorganisationer. Styrelsen väljs för varje valperiod i ett öppet konsortium-möte. Nuvarande (1.1.2018–31.12.2021) medlemmar i styrelsen är: Kimmo Grönlund (ordf., Åbo Akademi), Åsa von Schoultz (Helsingfors universitet), Sami Borg (Tammerfors universitet), Hanna Wass (Helsingfors universitet), Elina Kestilä-Kekkonen (Tammerfors universitet) och Kim Strandberg (Åbo Akademi). Marina Lindell (Åbo Akademi) är gruppens sekreterare. Projekt inom konsortiets verksamhetskrets har finansierats av justitieministeriet och akademiska forskningsfinansiärer. Planeringen av riksdagsvalsundersökningen 2019 har inletts och den finskspråkiga rapporten redigeras av Sami Borg, Elina Kestilä-Kekkonen och Hanna Wass. Därtill är Åsa von Schoultz och Kim Strandberg redaktörer för en engelskspråkig volym som bygger på data från riksdagsvalsundersökningen.

Konsortiet förbereder som bäst riksdagsvalsundersökningen 2019. Åbo Akademi koordinerar undersökningen. Tilläggsuppgifter ger Kimmo Grönlund <kimmo.gronlund at abo.fi>.


Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv & Finlands valforskningskonsortiumUppdaterad 2018-12-11