Finlands valforskningsportal
FI | SV | EN

Riksdagsvalsundersökning 2015

Huvudrapporten Poliittisen osallistumisen eriytyminen [Det politiskta deltagandets mångfald] från den nationella riksdagsvals-undersökningen 2015 publicerades juli 2016. Insamlade datamaterialen (FSD3067 Eduskuntavaalitutkimus 2015) finns tillgängliga för forsknings- och undervisningsbruk från Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.

7.9.2016

Uppdatering av demokratiindikatorer

Uppdateringen baseras på Riksdagsvalsundersökning 2015 och andra statistiska uppgifter.

21.12.2016

Startsida » Valforskningskonsortium

Valforskningskonsortium

Det nationella valforskningskonsortiet är ett öppet samarbetsnätverk mellan valforskningsintresserade universitetsforskare. Konsortiet planerar att i samband med insamlingen av valforskningsmaterial till riksdagsvalet använda materialet aktivt i forskning och undervisning. Vidare ansvarar konsortiet för Finlands medlemskap i forskningsområdets internationella samarbetsorganisationer. Styrelsen väljs för varje valperiod i ett öppet konsortium-möte. Nuvarande (2011–2016) medlemmar i styrelsen är: Kimmo Grönlund (ordf.), Åsa von Schoultz, Sami Borg och Hanna Wass. Thomas Karv är gruppens sekreterare. Projekt inom konsortiets verksamhetskrets har finansierats av justitieministeriet och akademiska forskningsfinansiärer.

Konsortiets verksamhet stöder centralt insamlandet av nödvändig information om Finlands demokratiindikatorer. Samhällsvetenskapliga dataarkivet ansvarar för publiceringen av demokratiindikatorerna och de publiceras i valforskningsportalen.

I riksdagsvalsundersökningen 2015 medverkar följande forskare:

Åbo Akademi koordinerar riksdagsvalsundersökningen 2015. Tilläggsuppgifter ger Kimmo Grönlund <kimmo.gronlund at abo.fi>.


Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv & Finlands valforskningskonsortiumUppdaterad 2017-06-29