Finlands valforskningsportal
FI | SV | EN

Valundersökningen 2019

Valundersökningen genomförs kort efter riksdagsvalet i april 2019. Syftet är att analysera hur finländska väljare röstar och att förklara valresultatet.

7.9.2016

Riksdagsvalsundersökning 2015

Huvudrapporten Poliittisen osallistumisen eriytyminen [Det politiskta deltagandets mångfald] från den nationella riksdagsvals-undersökningen 2015 publicerades juli 2016. Insamlade datamaterialen (FSD3067 Eduskuntavaalitutkimus 2015) finns tillgängliga för forsknings- och undervisningsbruk från Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.

7.9.2016

Uppdatering av demokratiindikatorer

Uppdateringen baseras på Riksdagsvalsundersökning 2015 och andra statistiska uppgifter.

21.12.2016

Servicefönster varje torsdag 7–10

Startsida » Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter och respons

Valforskningsportalen och det kommande valundersökningsmaterialet

Kimmo Grönlund, direktör för valforskningskonsortiet
Åbo Akademi
tel. +358 2 215 4586
e-post: kimmo.gronlund at abo.fi

Sami Borg, forskare
Johtamiskorkeakoulu, Tammerfors universitet
tel. +358 50 345 0811
e-post: sami.borg at uta.fi

Nuvarande valundersökningsmaterialet

Hannele Keckman-Koivuniemi, informationstjänstchef
Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv
tel. +358 40 190 1439
e-post: hannele.keckman-koivuniemi at uta.fi

Valforskningsportalen och webbsidor

Tuomas J. Alaterä, IT-servicespecialist
Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv
tel. +358 40 190 1441
e-post: tuomas.alatera at uta.fi


Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv & Finlands valforskningskonsortiumUppdaterad 2018-05-08