Puolueiden ohjelmat POHTIVA

POHTIVA:n ohjelmatyypit

POHTIVA-tietovarantoon on koottu suomalaisten puolueiden voimassa olevia ja entisiä ohjelmia sekä muita keskeisiä poliittisia tekstejä. Tietovarannon on tuottanut Suomen yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Yleisohjelma

Puolueen julkaisema perusdokumentti puolueen tavoitteista ja aatteellisista lähtökohdista. Tämän luokan ohjelmat tunnetaan usein myös nimillä periaateohjelma, puolueohjelma, tavoiteohjelma tai pelkästään puolueen ohjelma.

Vaaliohjelma

Puolueen julkaisema erityisohjelma tiettyjä vaaleja varten. Käytännössä kyse on eduskunta-, europarlamentti-, kunnallis- ja seurakuntavaaliohjelmista.

Erityisohjelma

Puolueen julkaisema ohjelma, joka ottaa kantaa johonkin rajattuun asiakokonaisuuteen tai yhteiskunnalliseen kysymykseen. Esimerkkejä erityisohjelmista ovat mm. kulttuuripoliittiset, liikennepoliittiset, tasa-arvo- tai ympäristöohjelmat.