Suomen kansallisen vaalitutkimuskonsortio (FNES)

Kansallinen vaalitutkimuskonsortio on avoin, vaalitutkimuksesta kiinnostuneiden yliopistotutkijoiden yhteistyöverkosto. Konsortio suunnittelee eduskuntavaalien yhteydessä kerättävät vaalitutkimusaineistot, käyttää niitä aktiivisesti tutkimuksessa ja opetuksessa sekä vastaa Suomen jäsenyydestä alan kansainvälisissä yhteistyöjärjestöissä.

Aiemmat vaalitutkimukset

Vuosien 2011, 2015 ja 2019 eduskuntavaalitutkimukset ovat saatavissa verkkojulkaisuina.

FNESdata-portaali

Eduskuntavaalitutkimusten muuttujat, kuvailut ja dokumentaatio ovat saatavissa FNESdata-portaalissa.

Vaalitutkimuskonsortio

Lisätietoa vaalitutkimuskonsortiosta ja eduskuntavaalitutkimuksesta Suomessa löydät täältä

Ajankohtaista

Aluevaalien kyselytutkimus

Oikeusministeriö on myöntänyt rahoituksen kyselytutkimukselle, joka kohdennetaan tammikuussa 2022 järjestettävien aluevaalien äänioikeutettujen tutkimiseen. Aluevaaleissa, jotka ovat ensimmäiset laatuaan Suomessa, valitaan uusien hyvinvointialueiden valtuuston jäsenet.