Eduskuntavaalitutkimuksien pääraportit

Eduskuntavaalitutkimus 2023

Tämän tutkimusjulkaisun otsikko ”Pääministerivaalit polarisaation aikakaudella: Eduskuntavaalitutkimus 2023” kertoo viime keväänä käydystä tiukasta kamppailusta vaalien ykköspaikasta kokoomuksen, perussuomalaisten ja sosiaalidemokraattien välillä ja muutoksista, joita suomalainen puoluejärjestelmä on kohdannut 2010-luvun alkupuolelta lähtien. Koska eduskuntavaalit voittanut puolue saa koalition muodostajana etulyöntiaseman hallitusneuvotteluihin, oli taktinen äänestäminen tavallista yleisempää. Samanaikaisesti suomalainen puoluejärjestelmä on polarisoitunut, mikä vaikeuttaa hallitusneuvotteluita. Vaikka sosioekonomisissa kysymyksissä puolueet löytäisivät hallitusyhteistyölle yhteistä pohjaa, voi sosiokulttuurisissa kysymyksissä, kuten suhtautumisessa ilmastonmuutokseen, muuttoliikkeeseen ja vähemmistöjen oikeuksiin, olla suuria eroja. Tämä on oikeusministeriön rahoittaman tieteellisen tutkimushankkeen pääraportti. Tutkimus perustuu kyselyaineistoon (8636 äänioikeutettua suomalaista), jonka Taloustutkimus Oy keräsi vuoden 2023 eduskuntavaalien jälkeen. Kirja on Suomen kansallisen vaalitutkimusohjelman kuudes peräkkäinen eduskuntavaalitutkimus. Tämä on akateeminen tutkimus. Julkaisun sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä tekstisisältö välttämättä edusta oikeusministeriön näkemystä.

Avaa tiedosto (pdf)

Raportti on myös julkaistu Valtioneuvoston julkaisuarkistossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-875-4


Eduskuntavaalitutkimus 2019

Eduskuntavaalitutkimus 2015

Eduskuntavaalitutkimus 2011

Eduskuntavaalitutkimus 2007

Eduskuntavaalitutkimus 2003

Eduskuntavaalit 1991

Eduskuntavaalit 1966, 1970 ja 1972