Riksdagsvalsundersökningarnas huvudrapporter

Riksdagsvalsundersökningen 2023

Bokens titel ”Statsministerval i en tid av politisk polarisering” återspeglar den jämna kampen mellan Samlingspartiet, Sannfinländarna och Socialdemokraterna i riksdagsvalet 2023 och förändringar i det finländska partisystemet sedan början av 2010-talet. Eftersom valets vinnare skulle stå först i tur som regeringssonderare uppstod en situation där fler än vanligt taktikröstade. Samtidigt har vi i dag ett mer polariserat finländskt partisystem som bidrar till att regeringsförhandlingarna blir svårare. Även om partierna finner en gemensam grund i socioekonomiska frågor kan det finnas stor divergens i sociokulturella frågor såsom klimatförändring, migration och minoriteters rättigheter. Detta är huvudrapporten för ett vetenskapligt forskningsprojekt finansierat av justitieministeriet. Det empiriska materialet består av en enkätundersökning (8636 röstberättigade finländare) som genomfördes av Taloustutkimus AB efter riksdagsvalet 2023. Det är den sjätte raka riksdagsvalsundersökningen inom ramen för Finlands nationella valforskningsprogram. Huvudrapporten representerar akademisk forskning. Huvudrapportens författare är ansvariga för innehållet som inte nödvändigtvis representerar justitieministeriets ståndpunkter.

Ladda ned rapporten (pdf)

Raporten är även publicerad i statsrådets publikationsarkiv: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-875-4


Riksdagsvalsundersökningen 2019

Riksdagsvalsundersökningen 2015

Riksdagsvalsundersökningen 2011

Riksdagsvalsundersökningen 2007

Riksdagsvalsundersökningen 2003

Riksdagsvalet 1991

Riksdagsvalen 1966, 1970 och 1972