Aluevaalien kyselytutkimus

Åsa von Schoultz, vaalitutkimuskonsortion puheenjohtaja.

Oikeusministeriö on myöntänyt rahoituksen kyselytutkimukselle, joka kohdennetaan tammikuussa 2022 järjestettävien aluevaalien äänioikeutettujen tutkimiseen. Aluevaaleissa, jotka ovat ensimmäiset laatuaan Suomessa, valitaan uusien hyvinvointialueiden valtuuston jäsenet.

Aluevaalit järjestetään kuten kunnallisvaalit, mutta vaalipiirit ovat suuremmat ja poliittiset kysymykset liittyvät pääasiassa terveydenhuoltoon, hoivaan ja hätäpalveluihin.

Vaalitutkimuskonsortion puheenjohtaja professori Åsa von Schoultz toteaa, että vaalit ovat demokraattisen järjestelmämme kulmakivi, ja että näissä vaaleissa on useita mielenkiinnon kohteita.

– On tietysti jännittävää kuulla, mitä mieltä asukkaat ovat SOTE-uudistuksesta. Luotetaanko siihen, että hyvinvointialueet antavat meille parempaa palvelua kuin aiemmin? Lisäksi spekuloidaan äänestysaktiivisuuden jäävän alhaiseksi ja siksi äänestysmotivaatioon tai sen puutteeseen liittyvät kysymykset ovat tärkeitä tutkimuskohteita.

Satunnaisotanta 

Kyselyn osallistumiskutsu lähetetään satunnaisotantaan perustuen äänestysoikeutetuille hyvinvointialueiden asukkaille. Kutsun hyväksyneille lähetetään kyselylomake postitse. Kyselyyn on mahdollista vastata joko paperilomakkeella tai verkossa.

– Emme ole pelkästään kiinnostuneita vastaajista, jotka ovat kiinnostuneita politiikasta ja päättivät äänestää, vaan toivomme, että kuka vaan taustaan, poliittiseen tietotasoon tai kiinnostukseen katsomatta vastaisivat kyselyyn, sanoo Åsa von Schoultz.

Raportti loppuvuodesta 2022

Kyselyn tulokset julkaistaan oikeusministeriön raporttina syksyllä 2022. Raportin jälkeen aineisto avataan vapaaseen käyttöön Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon (FSD).

– Tämä on uusi ja tuntematon vaali, mikä tekee sen tutkimisesta erityisen kiinnostavan meille vaalitutkijoille, sanoo Åsa von Schoultz. On tärkeää tarkastella, miten äänestäjät suhtautuvat äänestyspäätökseensä ja mitä mieltä he ovat sekä vaalista että ajankohtaisista asiakysymyksistä.

 

Lisää samasta aiheesta