Väljarundersökning om välfärdsområdesvalet

Åsa von Schoultz, ordförande i valforskningskonsortiet.

Justitieministeriet har beviljat medel för en väljarundersökning  i anslutning till välfärdsområdesvalet som hålls i januari 2022. I valet, som är det första av sitt slag i Finland, väljs ledamöter till de nyinrättade välfärdsområdenas fullmäktigeförsamlingar.

Välfärdsområdesvalet går till som ett vanligt kommunalval, men området som täcks in är större och de politiska frågorna handlar främst om vård, omsorg och räddningstjänst.

Professor Åsa von Schoultz, ordförande i Valforskningskonsortiet, konstaterar att val är en grundbult i vårt demokratiska system, och att det i detta val finns flera frågor som är särskilt intressanta.

– Det är naturligtvis spännande att veta vad invånarna tycker om vårdreformen. Litar man på att välfärdsområdena ska ge oss bättre service än tidigare? Dessutom spekuleras det mycket om att valdeltagandet kommer att bli lågt och därför är frågor om motivation eller brist på motivation att delta i valet viktiga frågor för oss att undersöka.

Inbjudan skickas till ett slumpmässigt urval

Undersökningen baserar sig på ett slumpmässigt urval av röstberättigade invånare som får en inbjudan att delta i undersökningen. Till dem som tackar ja skickas en enkät med posten. Denna kan besvaras antingen på papper eller på webben.

– Vi är intresserade inte bara av de som röstar eller är intresserade av politik, utan hoppas att alla, oberoende av bakgrund, kunskap eller intresse ska delta vår enkät, säger Åsa von Schoultz.

Rapport i slutet av året

Resultaten kommer att publiceras i en rapport som publiceras av Justitieministeriet under hösten 2022. Därefter kommer datamaterialet att göras tillgänglig via Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv FSD.

– Det ett helt nytt och obekant val som gör det extra spännande för både oss som forskar om val och kanske också för väljarna, säger Åsa von Schoultz. Därför är det viktigt att undersöka hur väljarna tänker kring sitt röstningsbeslut och hur de ser på valet och de frågor som står på spel.

 

Relaterade artiklar