Puolue vai ehdokas? Muutokset äänestäjien prioriteeteissa 1966–2019

2023:5 Puolue vai ehdokas? Muutokset äänestäjien prioriteeteissa 1966–2019 | Lataa PDF

Suomalaisessa vaalijärjestelmässä äänestäjän ehdokas- ja puoluevalinta ovat kytköksissä toi­siinsa. Äänestäjä valitsee yksittäisen ehdokkaan, mutta jokainen ääni hyödyttää myös ehdokkaan edustamaa puoluetta. Suomalaisten äänestä­jien näkemys siitä, vaikuttaako puolue vai ehdo­kas enemmän eduskuntavaalien äänestyspäätök­seen, on vaihdellut ajan mittaan.

 

Vuoden 1966 eduskuntavaalien aikaan tehdyssä kyselytutkimuksessa lähes 70 prosenttia vastaajista katsoi puolueen olevan ehdokasta tärkeämpi äänestyspäätöksen kannalta. Kyseiset vaalit käytiin joukkopuolueiden kukoistuksen aikana, jolloin sosiaaliset jakolinjat vaikuttivat vahvasti äänestyskäyttäytymiseen

Seuraavilla vuosikymmenillä yli 50 prosenttia vas­taajista arvioi puolueen olevan tärkeämpi ja yli 40 prosenttia vastaajista piti ehdokasta tärkeäm­pänä. 1990-luvulla yhteiskunnan yksilöllistymi­nen näkyi myös politiikassa, ja äänestäjät antoi­vat enemmän painoarvoa ehdokkaiden henkilö­kohtaisille ominaisuuksille. Vuosien 1995 ja 1999 eduskuntavaaleissa selvä enemmistö vastasikin ehdokkaan olevan puoluetta tärkeämpi äänestys­päätöstä tehdessä. 2010-luvulle tultaessa tär­keysjärjestys kääntyi jälleen puolueen merkitystä korostavalle kannalle. Muutos tapahtui samaan aikaan Perussuomalaisten suosion kasvaessa ja puolueiden välisen polarisaation lisääntyessä.

Aiheeseen liittyviä julkaisuja

Karvonen, L. (2010). The personalisation of politics: A study of parliamentary democracies. Colchester: ECPR Press.

von Schoultz, Å., Järvi, T., ja Mattila, M. (2020). Edustuksellisuuden henkilökohtainen ulottuvuus –puoluejohtajat ja ehdokkaat. Teoksissa Borg, S., Kestilä-Kekkonen, E. ja Wass, H. (toim.), Politiikan ilmaston­muutos. Eduskuntavaalitutkimus 2019. Helsinki: Oikeusministeriö. . http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-838-7

[Kirjoittaja: Peter Söderlund, Kuviot: Julius Lehtinen, Suomenkielinen käännös: Julius Lehtinen, Toimittaja: Daniel Kawecki]

 

Lisää samasta aiheesta