Faktablad och rapporter

Den finländska valforskningen har resulterat i stora mängder datamaterial. I vår fortlöpande publikationsserie Valglimtar presenterar vi ett urval av detta material i form av lättillgängliga fakta och insikter om Finlands demokrati och val.