Finlands nationella valforskningskonsortium (FNES)

Det nationella valforskningskonsortiet är ett öppet samarbetsnätverk mellan valforskningsintresserade universitetsforskare. Konsortiet planerar insamlingen av valforskningsmaterial i samband med riksdagsval, utnyttjar materialet aktivt i forskning och undervisning och ansvarar för Finlands medlemskap i forskningsområdets internationella samarbetsorganisationer.

Tidigare valundersökningar

Valundersökningarna från riksdagsvalen 2011, 2015 och 2019 är tillgängliga som webbpublikationer.

FNESdata-portalen

Riksdagsvalsundersökningarnas variabler, beskrivningar och dokumentering finns i FNESdata-portalen.

Valforskningskonsortiet

Mer information om valforskningskonsortiet och valforskning i Finland finns här.

Aktuellt

Glimtar av riksdagsvalet våren 2023

Onsdagen den 13 september presenterar Finlands valforskningskonsortium de första resultaten från den omfattande undersökningen om riksdagsvalet 2023. Under evenemanget publiceras sex aktuella ”Valglimtar” på centrala teman som taktisk röstning, regeringens ideologiska koherens och partiledareffekter, tillsammans med en överblick över utvecklingen i finländarnas väljarbeteende under de senaste 20 åren. Alla ”Valglimtar” finns här.

Valforskningskonsortiet utlyser nytt pris

Ett nytt pris för innovativ användning av data från de finländska valstudierna (FNES) utlystes under de årliga Statsvetardagarna i Jyväskylä 11 maj 2023. Priset har instiftats som en del av konsortiets 20-årsjubileum. FNES-priset kommer att utdelas vart annat år med början år 2024. Det ges för en forskningsartikel som använder FNES-data på ett innovativt, kreativt…

Parti eller kandidat? Förändringar i väljarnas prioritet 1966–2019

2023:5 Parti eller kandidat? Förändringar i väljarnas prioritet 1966–2019 | Ladda ned som PDF I det finländska valsystemet är kandidat- och partival sammanflätade. Varje finländare röstar formellt på en enskild kandidat, men varje prefe­rensröst räknas som en röst för partilistan som kandidaten tillhör. Det har emellertid varierat över tid huruvida parti eller kandidat är viktigare…