Finlands nationella valforskningskonsortium (FNES)

Det nationella valforskningskonsortiet är ett öppet samarbetsnätverk mellan valforskningsintresserade universitetsforskare. Konsortiet planerar insamlingen av valforskningsmaterial i samband med riksdagsval, utnyttjar materialet aktivt i forskning och undervisning och ansvarar för Finlands medlemskap i forskningsområdets internationella samarbetsorganisationer.

Tidigare valundersökningar

Valundersökningarna från riksdagsvalen 2011, 2015 och 2019 är tillgängliga som webbpublikationer.

FNESdata-portalen

Riksdagsvalsundersökningarnas variabler, beskrivningar och dokumentering finns i FNESdata-portalen.

Valforskningskonsortiet

Mer information om valforskningskonsortiet och valforskning i Finland finns här.

Aktuellt

Väljarundersökning om välfärdsområdesvalet

Justitieministeriet har beviljat medel för en väljarundersökning  i anslutning till välfärdsområdesvalet som hålls i januari 2022. I valet, som är det första av sitt slag i Finland, väljs ledamöter till de nyinrättade välfärdsområdenas fullmäktigeförsamlingar.