FNES-prisets mottagare utses under Statsvetardagarna i maj

FNES-priset för innovativ användning av data från de finländska valstudierna (FNES) utlystes under Statsvetardagarna i Jyväskylä 2023, som en del av konsortiets 20-årsjubileum. Nu är det dags att utse den första vinnaren under Statsvetardagarna i Åbo i maj.

FNES-priset kommer att utdelas vart annat år för en forskningsartikel som använder FNES-data på ett innovativt, kreativt och mångsidigt sätt. Priset är 500 euro, som delas jämnt mellan artikelns samtliga författare. Kandidater kan nomineras fram till den 26 april genom att skicka ett fritt formulerat förslag och artikeln per e-post till valforskningskonsortiets sekreterare (veikko.isotalo@helsinki.fi). Vem som helst kan nominera en artikel och självnomineringar är också möjliga. Artiklarna måste vara skrivna på svenska, finska eller engelska och vara publicerade i en JUFO-klassad tidskrift under de föregående två åren (1.1.2022->). Även andra data än FNES kan ha använts i artikeln. Vinnaren utses i år av professor emeritus, grundande medlem av valforskningskonsortiet Heikki Paloheimo.

Relaterade artiklar