Riksdagsvalsundersökningen 2023 har publicerats

Den nya riksdagsvalsundersökningen publicerades måndagen 13.5.2024.

Rapporten har titeln ”Statsministerval i en tid av politisk polarisering” och granskar Samlingspartiets, Sannfinländarnas och Socialdemokraternas hårda kamp om förstaplatsen i valet våren 2023. Den skapar också en överblick över finländarnas politiska beteende och den finländska demokratins tillstånd. Undersökningen återspeglar de långsiktiga förändringar som valkampanjerna och partisystemet i Finland har genomgått sedan början av 2010-talet.

Undersökningen gjordes av valforskningskonsortiet, som är ett samarbetsnätverk för valforskare. Konsortiet leds av Helsingfors universitet, Tammerfors universitet och Åbo Akademi. Undersökningen representerar forskarnas syn på centrala frågor om demokratin i Finland. Justitieministeriet har finansierat insamlingen av materialet för undersökningen. Det huvudsakliga materialet är en enkät som Taloustutkimus genomförde efter riksdagsvalet våren 2023. De tillfrågade i enkäten var personer i åldern 18–80 som var röstberättigade i riksdagsvalet 2023 och bosatta i Finland. Enkäten besvarades av sammanlagt 8636 personer.

Läs mer på Justitieministeriets webbplats

Ladda ned rapporten

[Källa: Justitieministeriets pressmeddelande 13.5.2024]

Relaterade artiklar