Suhtautuminen puolueiden vaalilupauksiin 2019 ja 2023

2023:14 Suhtautuminen puolueiden vaalilupauksiin 2019 ja 2023 | Lataa PDF Vaalilupauksista ilmenee, millaisille uudistuksille puolueet hakevat valtuutusta äänestäjiltä. Tämä tekee vaalilupauksista oleellisen osan edustuksellista demokratiaa. Seuraavassa tarkastellaan suomalaisten suhtautumista puolueiden…

Suomalainen äänestäjä 2003–2023

2023-13 Suomalainen äänestäjä 2003–2023 | Lataa PDF Vaalitutkimuskonsortiosta Tässä julkaisussa esitetyt tulokset pohjautuvat Suomen kansallisen vaalitutkimuskonsortion (FNES) Eduskuntavaalitutkimus-aineistoihin. Vuonna 2002 Tampereen yliopiston, Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin valtiotieteilijät perustivat vaalitutkimuskonsortion,…

Välähdyksiä kevään 2023 eduskuntavaaleista

Keskiviikkona 13 syyskuuta Suomen vaalitutkimuskonsortion esittää ensimmäisiä tuloksia laajasta tutkimuksesta kevään 2023 eduskuntavaaleista. Tilaisuudessa julkaistaan kuusi ”Vaalivälähdystä” keskeisistä teemoista, kuten taktisesta äänestämisestä, hallituksen ideologisesta yhtenäisyydestä ja puoluejohtajan vaikutuksesta, ja aikasarja suomalaisten…

Hallituspuolueiden ideologinen kongruenssi

2023:11 Hallituspuolueiden ideologinen kongruenssi | Lataa PDF Hallituspuolueiden ideologinen kongruenssi Ideologinen kongruenssi tarkoittaa arvojen ja asenteiden yhteneväisyyttä. Tässä vaalivälähdyksessä keskitytään 2023 eduskuntavaaleissa hallituspuolueita (kokoomusta, perussuomalaisia, kristillisdemokraatteja ja RKP:tä) äänestäneiden ideologisiin…

Taktinen äänestäminen

2023:10 Taktinen äänestäminen | Lataa PDF Taktinen äänestäminen Perustuslain hengen mukaisesti suurimman puolueen puheenjohtaja aloittaa hallitusneuvottelut. Siksi maaliintulojärjestyksellä on merkitystä. Näin oli erityisesti vuoden 2023 eduskuntavaaleissa, joissa osa hallituskoalitiovaihtoehdoista oli…

Puoluevalinta eri demografisissa ryhmissä

2023:9 Puoluevalinta eri demografisissa ryhmissä | Lataa PDF Puoluevalinta eri demografisissa ryhmissä Tarkastelemalla eri puolueiden äänestäjäkuntia niiden demografisten profiilien kautta, voidaan luoda ymmärrystä sekä äänestyskäyttäytymisestä että puolueista itsestään. Kantavana ajatuksena…

Marinilmiö

2023:8 Marinilmiö | Lataa PDF Marinilmiö Sanna Marin (SDP) herätti pääministerinä ollessaan suurta julkista huomiota ja hänen kansainvälinen vaikuttavuutensa oli ainutlaatuista suomalaiselle poliitikolle. Marinin ympärillä pyörinyt huomio herättää kysymyksen siitä,…