Kansallinen vaalitutkimuskonsortio on julkaissut joka toinen vuosi jaettavan FNES-palkinnon

FNES-palkinto julkaistiin Politiikan tutkimuksen päivillä Jyväskylässä 11. toukokuuta 2023. Palkinnon lanseeraaminen on osa konsortion 20-vuotisjuhlavuotta, jota juhlitaan tänä vuonna (2023).

Palkinto jaetaan joka toinen vuosi tutkimusartikkelille, joka käyttää innovatiivisesti Eduskuntavaalitutkimus-aineistoja. Ensimmäisen kerran palkinto jaetaan ensi vuonna 2024. Ehdokkaita palkinnonsaajaksi voi esittää aina palkinnonjakovuoden tammikuussa. Kutsu on kaikille avoin. Tutkimusartikkelin tulee olla julkaistu JUFO-luokitellussa lehdessä ja sen kieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti. Voittajan päättää raati, joka koostuu kolmesta siihen kutsutusta henkilöstä.

Kansallinen vaalitutkimuskonsortio on avoin, vaalitutkimuksesta kiinnostuneiden yliopistotutkijoiden yhteistyöverkosto. Konsortio suunnittelee eduskuntavaalien yhteydessä kerättävät vaalitutkimusaineistot, käyttää niitä aktiivisesti tutkimuksessa ja opetuksessa sekä vastaa Suomen jäsenyydestä alan kansainvälisissä yhteistyöjärjestöissä.

Lisää samasta aiheesta