Valforskningskonsortiet utlyser nytt pris

Ett nytt pris för innovativ användning av data från de finländska valstudierna (FNES) utlystes under de årliga Statsvetardagarna i Jyväskylä 11 maj 2023. Priset har instiftats som en del av konsortiets 20-årsjubileum.

FNES-priset kommer att utdelas vart annat år med början år 2024. Det ges för en forskningsartikel som använder FNES-data på ett innovativt, kreativt och mångsidigt sätt. En öppen utlysning kommer att ske i januari varefter artiklar kan nomineras. Artiklarna måste vara skrivna på svenska, finska eller engelska och vara publicerade i en JUFO-klassad tidskrift under de föregående två åren.

Det finländska valforskningskonsortiet är ett öppet nätverk för samarbete mellan akademiska forskare som är intresserade av valforskning. Konsortiet planerar insamlingen av valforskningsdata under riksdagsvalen och ansvarar för Finlands medlemskap i relevanta internationella samarbetsorganisationer.

Relaterade artiklar