Ideologisk polarisering i Finland 2003–2019

2023:4 Ideologisk polarisering i Finland 2003–2019 | Ladda ned som PDF Finns det ideologisk polarisering i den Fin­ländska väljarkåren? Med ideologisk polarisering avser man väljarnas värde- och åsikts­baserade avstånd från…

En röst om att rösta

2023:3 En röst om att rösta | Ladda ned som PDF Forskningen om valdeltagande har varit omfattande i Finland, i synnerhet under de senaste årtiondena. Genom att kombinera registerdata om…

Deskriptiv representativitet och kandidatval

2023:1 Deskriptiv representativitet och kandidatval | Ladda ned som PDF Föredrar väljarna kandidater av samma kön och ålder som de själva? Representativiteten är en av de viktigaste grunderna för kandidat­va­let.…

Affektiv polarisering i Finland 2003–2022

2023:2 Affektiv polarisering i Finland 2003–2022 | Ladda ned som PDF Håller de finländska väljarnas känslor gente­mot partierna på att bli mer polariserade? Fenome­net som kallas affektiv polarisering är en…