Den finländska väljaren 2003–2023

2023-13 Den finländska väljaren 2003–2023 | Ladda ned som PDF Om valforskningskonsortiet Resultaten presenterade här är baserade på data från Finlands nationella valundersökningar (FNES). FNES etablerades 2002 av forskare vid…

Regeringspartiernas ideologiska kongruens

2023:11 Regeringspartiernas ideologiska kongruens | Ladda ned som PDF Regeringspartiernas ideologiska kongruens Ideologiskt kongruens betyder likheter i värderingar och attityder. I denna valglimt fokuseras på skillnader och likheter i ideologi…

Taktisk röstning

2023:10 Taktisk röstning | Ladda ned som PDF Taktisk röstning I enlighet med andan i grundlagen inleder ordföranden för det största partiet regeringsförhandlingarna. Vilket av partierna som kommer först över…

Marineffekten

2023:8 Marineffekten | Ladda ned som PDF Marineffekten Sanna Marin (SDP) väckte under sin tid som statsminister stor massmedial uppmärksamhet, med ett internationellt genomslag som är unikt för en finländsk politiker.…

Partival i olika demografiska grupper

2023:9 Partival i olika demografiska grupper | Ladda ned som PDF Partival i olika demografiska grupper Genom att undersöka olika partiers väljarkårer utifrån deras demografiska profiler kan vi skapa förståelse…

Ideologisk polarisering i Finland 2003–2019

2023:4 Ideologisk polarisering i Finland 2003–2019 | Ladda ned som PDF Finns det ideologisk polarisering i den Fin­ländska väljarkåren? Med ideologisk polarisering avser man väljarnas värde- och åsikts­baserade avstånd från…

En röst om att rösta

2023:3 En röst om att rösta | Ladda ned som PDF Forskningen om valdeltagande har varit omfattande i Finland, i synnerhet under de senaste årtiondena. Genom att kombinera registerdata om…