Den finländska väljaren 2003–2023

2023-13 Den finländska väljaren 2003–2023 | Ladda ned som PDF

Om valforskningskonsortiet

Resultaten presenterade här är baserade på data från Finlands nationella valundersökningar (FNES). FNES etablerades 2002 av forskare vid Helsingfors universitet, Tammerfors universitet och Åbo Akademi i syfte att etablera en systematisk och kontinuerlig forskning kring finländskt väljarbeteende. FNES finansieras sedan 2011 av Justitieministeriet. Valforskningskonsoritet har nu genomfört undersökningar vid sex riksdagsval (2003–2023) vilket gör det möjligt att ge en översikt över finländska väljares beteende och attityder under en 20-årsperiod. Huvudrapporten från 2023 års val publiceras under 2024.

Valforskningskonsortiets intervjuer genomförs direkt efter varje riksdagsval. Vi prioriterar hög kvalitet framom snabbhet och utvecklar kontinuerligt våra insamlingsmetoder. 2023 års undersökning genomfördes som pappers- och webbenkät bland ett slumpmässigt urval av befolkningen och besvarades av drygt 8600 respondenter. Tidigare undersökningar har genomförts som besöksintervjuer och har omfattat ca. 1200–1600 respondenter per val. Sedan starten har FNES varit en del av det internationella programmet the Comparative Study of Electoral Systems (CSES).

De presenterade graferna och tabellerna baserar sig (om inget annat anges) på från följande databaser som finns tillgängliga vid Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (www.fsd.uta.fi): FNES 2003 (FSD1260), FNES 2007 (FSD2269), FNES 2011 (FSD2653), FNES 2015 (FSD3067), FNES 2019 (FSD3467) samt den nyligen insamlade FNES 2023. I vissa fall har vi även använt tidigare studier som finns hos FSD samt uppgifter från statistikcentralen1.

Valresultat och valdeltagande

Riksdagsvalresultat 1945–2023 (%)

Riksdagsvalresultat 1945–2023 (mandat)

SMP laskettu mukaan Perussuomalaisiin, SKDL Vasemistoliittoon | FLP ingår i Sannfinländarna, DFFF ingår i Vänsterförbundet

Valdeltagande 1908–2023 (% enligt kön)

Demokrati och samhälle

Poltiskt intresse (% intresserade enligt ålder)

 

Förtroende för politiska och samhälleliga institutioner (medelvärde, 0–10)

Följde valkampanjen via media (% mycket eller ganska mycket)

Hur ofta diskuterar du politik? (% dagligen eller ofta)

Väljarbeteende

Väljarbeteende i efterföljande val (%)

Rörliga väljare (% enligt ålder)

Partival (% enligt kön)

Muut puolueet sisältyvät osuuksiin, mutta niitä ei esitetä erikseen. | Övriga partier ingår i andelarna men redovisas inte.

Partival (% enligt ålder)

Muut puolueet sisältyvät osuuksiin, mutta niitä ei esitetä erikseen. | Övriga partier ingår i andelarna men redovisas inte.

Partival (% enligt utbildning)

Muut puolueet sisältyvät osuuksiin, mutta niitä ei esitetä erikseen. | Övriga partier ingår i andelarna men redovisas inte.

Partival i två efterföljande val

Kandidater och partiledare

Parti eller kandidat viktigast (%)

Röstade på en kandidat av samma kön (% enligt kön) och andelen kvinnliga kandidater

Röstande på en kandidat av samma kön (% enligt kön och utbildning)

Partiledarpopularitet (medelvärde, 0–10)

Partiledarens betydelse för partivalet (% avgörande, enligt parti)

KOK | Saml: 1991 Suominen, 2003 Itälä, 2007 & 2011 Katainen, 2015 Stubb. 2019 & 2023 Orpo
KESK | C: 1991 Aho, 2003 Jäätteenmäki, 2007 Vanhanen, 2011 Kiviniemi, 2015 & 2019 Sipilä, 2023 Saarikko
SDP: 1991 Paasio, 2003 Lipponen, 2007 Heinäluoma, 2011 Urpilainen, 2015 & 2019 Rinne, 2023 Marin
PS | Sannf: 2007, 2011 & 2015 Soini, 2019 Halla-Aho, 2023 Purra
VAS | VF: 1991 C. Andersson, 2003 Siimes, 2007 Korhonen, 2011 & 2015 Arhinmäki, 2019 & 2023 L. Andersson
VIHR | Gröna: 1991 Sauri, 2003 Soininvaara, 2007 Cronberg, 2011 Sinnemäki, 2015 Niinistö, 2019 Haavisto, 2023 Ohisalo
RKP | SFP: 1991 Norrback, 2003 Enestam, 2007 & 2011 Wallin, 2015 Haglund, 2019 & 2023 Henriksson
KD: 1991 Kankaanniemi, 2003 Kallis, 2007, 2011 & 2015 Räsänen, 2019 & 2023 Essayah

Väljarnas ideologiska placering

Väljarnas placering på GAL–TAN-skalan enligt parti

 

GAL−TAN-skalan är konstruerad genom att kombinera svar på följande påståenden*:

  1. Ett Finland där kristna värderingar spelar en större roll
  2. Ett Finland med mer lag och ordning
  3. Ett mångkulturellt Finland där man förhåller sig tolerant gentemot människor från andra länder
  4. Ett Finland där köns- och sexuella minoriteters rättigheter stärks
  5. Ett miljövänligare Finland, även om det innebar låg ekonomisk tillväxt eller ingen tillväxt alls

(*Figuren har uppdaterats 25.3.2024. Frågan ”Ett Finland som förbinder sig i lägre grad till Europeiska unionen” har tagits bort från indexet av metodologiska orsaker. Detta har ingen betydelsefull inverkan på resultaten.)

Väljarnas placering på vänster–högerskalan (0–10) enligt parti

 

Partiernas stöd enligt placering på vänster–högerskalan (0–10)

Valforskningskonsortiet

FNES (Finnish National Election Study) är ett konsortium bestående av omkring 30 statsvetare som forskar om politiskt beteende och demokrati. FNES finansieras sedan 2011 av Justitieministeriet. Konsortiets ledningsgrupp för perioden 2021–2025 utgörs av:

Elina Kestilä-Kekkonen
Tampereen yliopisto | Tammerfors universitet
elina.kestila-kekkonen@tuni.fi

Lauri Rapeli
Åbo Akademi
lauri.rapeli@abo.fi

Åsa von Schoultz (pj. | ordf.)
Helsingin yliopisto | Helsingfors universitet
asa.vonschoultz@helsinki.fi

Peter Söderlund
Åbo Akademi
peter.soderlund@abo.fi

Aino Tiihonen
Tampereen yliopisto | Tammerfors universitet
aino.tiihonen@tuni.fi

Hanna Wass
Helsingin yliopisto | Helsingfors universitet
hanna.wass@helsinki.fi

Mer information

Veikko Isotalo
Helsingin yliopisto | Helsingfors universitet
veikko.isotalo@helsinki.fi

Theodora Helimäki
Helsingin yliopisto | Helsingfors universitet
theodora.helimaki@helsinki.fi

Åsa von Schoultz
Helsingin yliopisto | Helsingfors universitet
asa.vonschoultz@helsinki.fi

Peter Söderlund
Åbo Akademi
peter.soderlund@abo.fi


1 Vänligen notera att vi har utvecklat vår metod för att vikta data och att uppgifterna i denna version därför avviker något från den tidigare publicerade ”Den finländska väljaren 2003-2019” (Isotalo m.fl., 2019).

Relaterade artiklar