Ääntä äänestämisestä

2023:3 Ääntä äänemistestä | Lataa PDF Äänestysaktiivisuutta on tutkittu Suomessa runsaasti etenkin viimeisen vuosikymmenen aikana. Yksilötason rekisteriaineistojen, joissa tieto äänestämisessä käymisestä on yhdistetty Tilastokeskuksessa muihin väestötilastoista saataviin taustatietoihin, pohjalta on…

Deskriptiivinen edustuksellisuus ja ehdokasvalinta

2023:1 Deskriptiivinen edustuksellisuus ja ehdokasvalinta | Lataa PDF Suosivatko äänestäjät itsensä kanssa samaa su­ku­puolta olevia ja saman ikäisiä ehdokkaita? Edustukselli­suus on ehdokasvalinnan yksi keskei­nen pe­ruste. Edustuksellisuuden voi jakaa substan­tiivi­seen eli…

Affektiivinen polarisaatio Suomessa 2003–2022

2023:2 Affektiivinen polarisaatio Suomessa 2003–2022 | Lataa PDF Ovatko suomalaisten äänestäjien näkemykset puolueista polarisoitumassa? Affektiivinen polari­saatio kuvaa sitä, kuinka kielteisesti poliitti­set ryhmät suhtautuvat toisiinsa. Käytännössä se tarkoittaa, että äänestäjät suhtautuvat…