Eduskuntavaalitutkimus 2019

Internet ja sosiaalinen media osana vaalikampanjaa

Kim Strandberg ja Sami Borg

Aineistot ja päätuloksia

 • Tämä luku tarkastelee sekä ehdokkaiden että valitsijoiden internetin ja sosiaalisen median käyttöä eduskuntavaaleissa; erityisesti vuoden 2019 vaaleissa mutta myös kattavin trendiaineistoin.
 • Päätutkimusaineistoina käytetään vuoden 2019 vaalien valitsijakyselyä (n=1598) sekä ehdokasaineistoa, joka sisältää tiedot kaikkien vaaliehdokkaiden esilläolosta internetissä ja sosiaalisessa mediassa vuoden 2019 vaaleissa (N=2489). Käytössä on myös vastaavia aineistoja aiemmista eduskuntavaaleista.
 • Internetin ja sosiaalisen median käyttö on kasvanut eduskuntavaaleissa tasaisesti vuodesta 1999 alkaen (1999-2019).
 • Puolueet ja ehdokkaat ryhtyivät käyttämään eduskuntavaalikontekstissa verkkoa ja sosiaalista mediaa aktiivisesti valitsijoita aikaisemmin. Eri kanavat ovat kasvattaneet suosiotaan merkittävästi eri vaaleissa. (”uudet” suositut sovellukset: YouTube 2007; Facebook 2011; Twitter 2015).
Kansanedustajaehdokkaat internetin ja sosiaalisen median käyttäjinä vaaliessa 2003-2019 (%).

Ehdokkaita koskevia tuloksia

 • Vuoden 2019 eduskuntavaalikampanjoinnin eniten suosiotaan lisännyt, ”kuuma” sovellus oli Instagram; ehdokkailla sen käyttö kasvoi 13 prosentista 41 prosenttiin vuodesta 2015 vuoteen 2019.
 • Vuoden 2019 eduskuntavaalikampanjalle oli tyypillistä ehdokkaiden aiempaa laajempi esilläolo internetin ja sosiaalisen median eri kanavilla.
 • Nuorimmat ehdokkaat ovat aktiivisimpia käyttämään sosiaalista mediaa kampanjoinnissaan. Lisäksi naisehdokkaat ovat tässä suhteessa yleisesti ottaen jonkin verran miesehdokkaita aktiivisempia.
 • Suurimpien puolueiden ehdokkaat sekä istuvat kansanedustajat olivat ahkerimpia internetin ja sosialisen median käyttäjiä kampanjoissaan vuonna 2019, kuten aiemmissakin eduskuntavaaleissa.
Äänioikeutetut kansalaiset internetin ja sosiaalisen median käyttäjinä vuoden 2019 eduskuntavaaleissa (%).

Valitsijoita koskevia tuloksia

 • Valitsijat käyttivät internetiä ja sosiaalista mediaa kampanjoiden seuraamiseen vuonna 2019 selvästi laajemmin kuin aikaisemmissa eduskuntavaaleissa.
 • Voidaan puhua nettikampanjoinnin tavoittavuuden läpimurrosta.
 • Vaalikoneet ovat suosituin tapa seurata vaaleja internetissä. Vuosina 2015-2019 eniten kasvoivat vaalilähetysten seuraaminen verkossa ja sosiaalisessa mediassa sekä sosiaalisen median käyttö yleensä.
 • Erityisesti nuoret mutta myös keski-ikäiset käyttivät nettiä ja sosiaalista mediaa kohtuullisen paljon vuoden 2019 eduskuntavaalien seuraamiseen.
 • Ahkerimpia netin ja sosiaalisen median käyttäjiä vaaleissa ovat korkeimmin koulutetut sekä politiikasta kiinnostuneimmat äänioikeutetut.

Päätelmiä

 • Huhtikuun 2019 vaalit olivat tähänastisista eduskuntavaaleista voimakkaimmin ”internetvaalit”.
 • Havainnot eri ehdokas- ja ja valitsijaryhmien netin ja sosiaalisen median käytöstä toivat esiin joitakin ”vanhoja” piirteitä mutta myös paljon uusia tuloksia.
 • Netin ja sosiaalisen median käyttö vaaleissa näyttää jo saavuttaneen sellaisen ”kypsyysasteen”, josta internetillä ja sosiaalisella medialla on enää vähän matkaa eduskuntavaalien tärkeimmäksi kampanjointiareenaksi.